Annons

Börje Andersson bossar över kommunbolagen

Börje Andersson tar plats i det nya koncernbolaget.

Börje Andersson tar plats i det nya koncernbolaget.

Nu står det klart att treklövern föreslår att stadsbyggnadsnämndens ordförande Börje Andersson också blir ordförande i det nya koncernbolaget Landskrona Stadshus AB.
Börje Andersson, som trots flera år i politiken fortfarande tillhör gruppen ”Ej partiansluten” (-),  sitter på mandat för Liberalerna.

Annons
 

I den sju man starka styrelsen finns än så länge endast ”gubbar”. Som vi tidigare berättat kommer Fredrik Erlandsson att väljas in för Moderaterna och på Liberalernas andra mandat kommer Torkild Strandberg att ta plats. Stefan Olsson är nominerad för Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna kommer till fullmäktige i december återkomma med vilka tre ledamöter man vill se på sina styrelsestolar i koncernbolaget.

I syfte att kartlägga Landskrona näringslivs behov av arbetskraft och kompetensförsörjning, så att detta kan matchas med riktade utbildningsinsatser och andra verksamma åtgärder för ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet bildades också Tillväxt Landskrona AB vid fullmäktiges möte i oktober. Redan då utsågs Jonas Hansson Oresund Heavy Industries AB, Mats Ekerot Alfdex AB, och Göran Green Industriarenan och GC-gruppen som näringslivets representanter och ledamöter i styrelsen. Samtidigt utsågs även Mona Mårtensson, Arbetsförmedlingen som ledamot i styrelsen.

Nu står det klart att Torkild Strandberg (L) kommer att axla manteln som ordförande i det nya bolaget och till sin hjälp från treklövern får han Mikael Fahlcrantz (MP). Gert Nevhagen (SD) kommer också att väljas in i styrelsen likaså två representanter för Socialdemokraterna, de senare vid decembersammanträdet i kommunfullmäktige.

Läs mer:
Första namnet i det nya koncernbolaget

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser