Annons

Debatt: Omvandling – med eller emot Norrestadsborna?

Henning Süssner Rubin är till vardags rektor på Kvarnby folkhögskola. Som fritidspolitiker är han gruppledare för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp i Landskrona.

Henning Süssner Rubin är till vardags rektor på Kvarnby folkhögskola. Som fritidspolitiker är han gruppledare för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp i Landskrona.

Nyss beslutades att äntligen påbörja en satsning på ”omvandlingsområdet Karlslund/Norrestad”, en sak som Vänsterpartiet och faktiskt också Socialdemokraterna har efterlyst sedan länge.

Men i kommunfullmäktige blev det bråk om saken ändå.

Socialdemokraterna reserverade sig mot projektets startskott därför att de verkade ha problem med själva grundidén – att en väg ska byggas som ska förbättra områdets anknytning till andra delar av kommunen. Det blev dessutom en lång debatt om risken att exempelvis hästhagar försvinner och befintliga idrottsanläggningar påverkas och så vidare.

Vänsterpartiet gillar satsningen på det berörda området i sig. Norrestad är en viktig del av Landskrona och bör sålunda också spela en roll i kommunens långsiktiga planering. Bra att Stadshuset äntligen också kommit till den insikten!

Att det finns anledning att vara kritisk mot intentionerna med det föreslagna vägbygget är dock tyvärr också klart: De krafter som har makten i Landskrona har vid flera tillfällen visat att de i regel gör politik som drabbar många Landskronabor hårt.

Det mest flagranta exemplet i sammanhanget är kommunens hyrespolicy och de ägardirektiven AB Landskronahem har fått. Policyn och direktiven skadar direkt en tämligen stor grupp människor i vår stad – hushåll med låga inkomster, ungdomar utan trygg anställning och inte minst personer som drabbas av arbetslöshet, långtidssjukdom eller någon personlig kris någon gång. Dessa grupper är förlorarna i Liberalernas och Sverigedemokraternas Landskrona, de ska inte få hyra lägenheter här. 

Liberalernas ”Vägval Landskrona” har från början varit beroende av Sverigedemokraternas stöd, och förstås fått det: Liberalerna och Sverigedemokraternas intressen möts ju i projektet. Liberalerna vill öka kommunens ”skattekraft” genom att locka hit människor med stora plånböcker. Därför byggs det ”attraktiva bostäder nära havet” och därför ska stadens centrum rustas upp. Samtidigt attackeras resurssvaga grupper genom redskap som hyrespolicyn och all sorts påhitt som ska göra livet surt för hushåll i behov av försörjningsstöd.

Att SD hejar på detta och har gjort så i många år har förstås att göra med det faktum att Liberalernas politik slår mot de människor som också SD krigar politiskt mot. Bland de ”resurssvaga” människor som Liberalerna inte vill ska flytta hit eller flytta från Landskrona om de redan finns här finns ju många invandrare. Där Liberalerna talar om hushåll med låg skattekraft och bidragsberoende, talar Sverigedemokraterna hellre om muslimer, andra kulturer och dylikt. I förlängningen är det ofta samma grupper de talar om.

Många av förlorarna i Liberalernas och Sverigedemokraternas Landskrona bor just i Norrestad. (Notera att Liberalerna skyller stadsdelen problem på låga inkomster, Sverigedemokraterna på etnicitet och kultur.)

Stadsdelen har i konsekvens varit den del av staden som hittills har betalat mest för dessa två partiers vägval. Stämplad som ”oattraktiv stadsdel” har Norrestad först tömts på kommunala verksamheter för att på senare tid fyllas med överfyllda kommunala boenden för ensamkommande flyktingbarn – något som liksom provocerar sociala problem och som göder inte minst SD-propagandan. 

Men nu ska det alltså satsas på området, eller mer korrekt på en ”omvandlingsprocess”. Bra det kvarstår att se om det kommer att slå mot de människor som bor i området idag.

Den stora omvandlingen ska i alla fall inledas med ett vägbygge. Mot själva vägprojektet har Vänsterpartiet som sagt var inga invändningar – förutom att vi vill att projektet först ska förankras i området innan det inleds.

I klartext tänker vi oss att idéerna för omvandlingen ska dryftas med de människor som bor och verkar i Norrestad. Och det kan med behållning göras innan det hela drar igång, så att människorna får en möjlighet eller i alla fall en känsla av att de faktiskt kan påverka planerna. Det skulle nog minska den oro som redan finns på grund av planerna – och som socialdemokraterna rätt så högljutt gav uttryck för häromveckan. Förankrade utvecklingsplaner brukar för övrigt också ha bättre förutsättningar för att lyckas.

Men i Liberalernas och Sverigedemokraternas Landskrona ses de människor som redan bor här ju gärna som del av problemet, inte som lösningen. Vilket förklarar nog varför L och SD så febrilt argumenterade emot Vänsterpartiets förslag att satsa på medborgardialog i sammanhanget.

Det är beklagligt – det finns redan mycket misstro och många konflikter om allt möjligt i vår stad. Det hade varit skönt om någon hade gått emot trenden och uttalat satsat på dialog och möten med de människor som berörs direkt av de stora beslut som fattas i Stadshuset.

Men istället har vi alltså fått en ny konfliktzon, i alla fall om jag får bedöma det utifrån debatten i kommunfullmäktige häromveckan och de arga politikerinsändarna efteråt. Trist.

Henning Süssner Rubin
gruppledare, Vänsterpartiet Landskrona

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser