Annons

Markchefen: “Vi har betalt ett rimligt pris”

Mårten Olsson är kommunens ytterst ansvarige tjänsteman vid köp och försäljning av mark i Landskrona.

Mårten Olsson är kommunens ytterst ansvarige tjänsteman vid köp och försäljning av mark i Landskrona.

Att kommunen betalat nästan tredubbelt mer för en fastighet än den tidigare ägaren är inget anmärkningsvärt tycker stadens mark- och exploateringschef Mårten Olsson. Han vill inte säga att han gjort en bra affär men samtidigt anser han att kommunen fått betala ett rimligt pris.
Kolet 2 och Lundåkra 3:9 har bytt ägare i somras respektive i oktober 2014 och såldes då mycket billigare än de summor staden betalar nu.

Annons
 

Varför var inte du/ni med i matchen då?
– Hade kommunen haft kännedom om de tidigare överlåtelserna så hade vi naturligtvis agerat då. Tyvärr tog staten bort den kommunala förköpsrätten för ett par år sedan. Detta gör det avsevärt mycket svårare för kommunen att göra strategiska markförvärv. Vi har ingen möjlighet att blanda oss i en markaffär mellan två privata aktörer, säger Mårten Olsson.

Tycker du att kommunen gjort en bra affär gällande köpet av Kolet 2 och Lundåkra 3:9?
– De förvärv som kommunen nu gör tycker jag är strategiskt riktiga för framtiden, men om det verkligen är en bra affär visar sig först om kanske 10-15 år.

Är det marknadsmässiga priser som kommunen betalar?
– Köpeskillingen anser jag är på en korrekt nivå. Den speglar värdet på det som kommunen får. Jag är i så fall mer förvånad över den förre säljaren värdering.

Har ni kontrollerat vad de nuvarande ägarna köpte fastigheterna för?
– Vad säljaren har betalt för fastigheterna tidigare är inget som vi kan påverka. Jag är väl medveten om att kommunens köpeskilling är klart högre än den tidigare. När det gäller Lundåkra 3:9 var det en fastighetsaffär inom samma ägarstruktur och kanske därför inte helt enkel att jämföra, säger Mårten Olsson och förklarar.
– Den föregående försäljningen var mellan två bolag med samma ägare. Jag vill minnas att det även var inom samma koncern. Då behöver inte priset spegla ett bedömt marknadsvärde, det kan finnas andra parametrar som avgör. Hur det är satt vet bara ägaren och därmed kan det vara rimligt att iaktta viss försiktighet med det vid en jämförelse med andra priser.

Hur har de aktuella markköpen gått till? Är det säljarna som kontaktat kommunen eller tvärtom?
– Förhandlingen om ett köp har initierats av säljaren.

På vems uppdrag har köpen gjorts?
– Jag förstår inte riktigt frågan. Jag är anställd att hantera kommunens mark, bland annat i form av att köpa och sälja. Förslaget till köpeavtal beslutas av kommunfullmäktige, så det är de som avgör.

Var finns beslutet om att göra strategiska markköp mellan Infarten och Skeppsbrokajen?
– Det finns inget sådant beslut. Kommunfullmäktige fattar beslut i varje enskild fråga.

Du är väl medveten om att kommunens köpeskilling är klart högre än den tidigare. Det rör sig om nästan 300 procent på Kolet 2. Försökte du att pruta?
– I en förhandling så diskuteras naturligtvis köpeskillingen precis som andra villkor. Vi har betalt ett rimligt pris. Att den tidigare ägaren säljer till ett underpris är inget jag kan påverka.

Finns det några fler fastigheter i området mellan Infarten och Skeppsbrokajen som kommunen är intresserade av att köpa?
– Alla fastigheter som i den fördjupade översiktsplanen är utpekade som utredningsområde är därmed intressanta för framtiden ur ett strategiskt perspektiv. Får vi möjlighet att förvärva mark i detta område så kommer vi att noga överväga den möjligheten och sedan får man se om det blir ett förvärv i varje enskilt fall.

För ni diskussion med Jernhusen om banområdet?
– Självklart är bangårdsområdet intressant men det primära är inte att äga utan att försöka säkerställa att det i framtiden blir något annat än en järnvägsparkeringsplats. Ett sätt att säkerställa detta är naturligtvis att äga. Vilka förhandlingar om olika markförvärv som pågår vill jag inte gå in på. Det riskerar bara att bli fel. Inget är klart förrän allt är klart.

En annan fråga är vad kommunen ska göra med marken i framtiden. Det har talats om parkeringar om och i så fall när det börjar byggas på Jäntan. Men enligt Morten Olsson är frågan helt öppen.
– De senaste markförvärven Viadukten 5 (Thorn Lighting, reds anm), Lundåkra 3:9 och Kolet 2 har kommunen ingen omedelbar plan för utan det ska ses som strategiska markförvärv för framtiden. Och den framtiden kan ligga långt fram i tiden. Men som markägare har man möjligheten att själv styra utvecklingen. Dessa fastigheter ligger i ett av den fördjupade översiktsplanen utpekat utredningsområde och är därmed intressanta för framtiden ur ett strategiskt perspektiv.

Mårten Olsson påstår att de tidigare köparna köpt fastigheterna till underpriser och att det pris kommunen betalat är rimligt. Frågan är dock om det är mex-chefen som avgör vad som är ett marknadsmässigt pris eller om det är marknaden själv som sätter priserna.

Läs även: Kommunen betalar dyrt för fastigheter

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser