Annons

Frågor om miljöranking

I förra veckan berättade vi att Landskrona rasar i miljöranking, detta sedan kommunen valt att avstå från att svara på en enkät från tidningen Miljöaktuell. Anledningen till att man avstår uppgav Lilian Håkansson (MP), miljönämndens ordförande, berodde på att tidningen inte utför någon efterkontroll.

Med det svaret nöjer sig inte oppositionsråd  Jonas Esbjörnsson (S) som nu interpellerar miljönämndens ordförande med fyra frågor i ämnet. Dessa lyder:
– Är du nöjd med placeringen som Landskrona hamnar på?
– Vad är din förklaring till att Landskrona har en så vanhedrande placering?
– Borde inte en kommun där Miljöpartiet har en avgörande betydelse för vem som styr, redovisa bättre resultat på miljöområdet?
– Vilka åtgärder anser du behövs göras för att Landskrona ska förbättras i rankingen?

Annons
 

– Under de två mandatperioder som Miljöpartiet tillhört den nuvarande politiska ledningen, så är resultatet således att Landskrona tillhör bottenskiktet av Sveriges kommuner vad gäller miljöstyrning och miljöambitioner, säger Jonas Esbjörnsson(S) oppositionsråd och menar att man måste våga spänna bågen hårdare.

Vi tycker det är en bra ambition att bli miljöbästa kommun, det har vi motionerat om i fullmäktige. Vi vill se satsningar på nya miljötekniker, energismarta hus, varför inte satsa mer på solceller på kommunala fastigheter och se över den kommunala bilparken, med mera. Ranking eller inte.  Det är dags att gå från ord till handling, avslutar Jonas Esbjörnsson.

Läs mer:
Landskrona rasar i miljöranking

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser