Annons

Landskrona rasar i miljöranking

Miljöaktuellts kommunrankning mäter årligen aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. Den baseras på en egen enkät och på aktuella uppgifter från Vattenmyndigheterna, Energimyndigheten, ”Kolada-databasen” (Kommun- och landstingsdatabasen), Boverkets miljömålsenkät, Håll Sverige Rent, Ekomatcentrum, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket.
Av Sveriges 290 kommuner valde ett trettiotal att inte besvara tidningen Miljöaktuellts enkät som ligger till grund för utmärkelsen Sveriges bästa miljökommun 2015. Landskrona, som är en av dem, placerar sig på plats 265 i årets kommunrankning, förra årets placering var 128.
– Det är kommunerna som är motorerna i det svenska miljöarbetet eftersom de i praktiken genomför omställningen till ett miljösmart samhälle. Därför är det viktigt att regelbundet mäta deras aktivitet och ambition. Hur bra Landskrona kommun miljöarbete är har vi tyvärr ingen heltäckande bild av, men vi hoppas att kommunen tar sig tid och besvarar vår enkät inför nästa års granskning, säger Mikael Salo chefredaktör på Miljöaktuellt.

Miljönämndens ordförande Lilian Håkansson förklarar varför man valt att inte svara på Miljöaktuellts enkät.
– Vid arbetsutskottets möte den 3 mars tog vi beslut att inte deltaga i Miljöaktuellts ranking. Detta formaliserades av miljönämnden den 11 mars genom att frågan togs bort från verksamhetsplanen, säger ordföranden.
– Detta beslut togs av ett enigt arbetsutskott och av en enig nämnd. Placeringen speglar absolut inte verkligheten. Miljöarbetet är väldigt viktigt för Landskrona, nämnden och mig. Anledningen till att vi inte svarar på enkäten är att Miljöaktuellt inte utför någon efterkontroll och därmed finns det en stor osäkerhet i denna ranking.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser