Politiken överens om bolagsproffs i styrelserna – SD tillbaka i kommunalrådsberedningen

En betydande majoritet av fullmäktigepartierna har idag slutit en gemensam överenskommelse kopplat till de kommunala bolagens styrelser.

Vid dagens kommunfullmäktige ska representanter till de kommunala bolagsstyrelserna utses.
Framledes ska även oberoende ledamöter, utanför partipolitiken, kunna tillsättas. Dessa bolagsproffs (experter) är tänkta att kunna bidra med sin kunskap till styrelserna och därmed stärka bolagen.
Överenskommelsen som idag har gjorts mellan L, M, MP, SD och S är tidsbestämd och ska testas under innevarande mandatperiod.

Uppgörelsen innebär också att Sverigedemokraterna återfår sin plats i kommunalrådsberedningen, en representation som partiet saknat sedan tidigare kommunalrådet Stefan Olsson (-) i vintras valde att bli så kallad politisk vilde.

– Vi vill kunna locka ordentligt dugliga ledamöter till våra kommunala bolag. Ska personer från näringslivet känna sig manade, ja då är en bred politisk överenskommelse nödvändig och därför har vi varit beredda att delvis omvärdera vårt tidigare motstånd just eftersom överenskommelsen i sin helhet stärker Sverigedemokraterna i Landskrona och våra möjligheter att företräda våra femtusen väljare, säger Daniel Engström (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i Landskrona och som framledes nu kommer att vara en del av kommunalrådsberedningen.

SD får dock inte tillbaka sitt kommunalrådsarvode, vilket är personligt och knutet till Stefan Olsson (-), utan platsen blir av insynskaraktär vid mötena som sker en till två gånger i månaden.

För Socialdemokraternas del har det varit viktigast att behålla den politiska organisationen.
– Det är ingen hemlighet att vi gärna sett att man utökade antalet ledamöter allt för den demokratiska insynens skull. Allt medan Torkild Strandberg hellre sett att vi minskat på antalet ledamöter. Nu har vi nått en kompromiss och behåller organisationen och därmed de ersättarplatser i bolagsstyrelserna som var tänkta att försvinna, säger Jonas Esbjörnsson, ordförande för S i Landskrona.

Beslut om ny bolagsordning för kommunala bolag tas vid kommunfullmäktiges sammanträde idag 2 maj. Kommunfullmäktige sammanträder i rådhuset klockan 18.00.

Till arkivet