Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten 

Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser genomförs. Regeringens förslag är att kravet träder i kraft vid halvårsskiftet och att det från den 1 juli 2023 ska krävas att den som utses till fast omsorgskontakt ska vara undersköterska. Foto: Karolina Grabowska
Regeringen föreslog vid årsskiftet nya bestämmelser i socialtjänstlagen. Dessa ska ålägga den som utför hemtjänst att erbjuda en fast omsorgskontakt så tillsvida att det uppenbart inte behövs. Detta är nu något som Landskrona stad nappat på innan det blir lag och som omsorgsnämnden imorgon tänker fatta beslut om.

Landskrona stad planerar att införa en fast omsorgskontakt som ska samordna de insatser som hemtjänsttagaren får. Den fasta omsorgskontakten ska också ha kontakten med anhöriga. Ärendet har behandlats på omsorgsnämndens arbetsutskott och beslut fattas i omsorgsnämnden nu på onsdag 18 maj.

– Både anhöriga och de som får hemtjänst upplever stundtals att de inte vet vem de ska kontakta. Med en fast omsorgskontakt skapar vi en tryggare relation mellan brukare och personal. Vården kommer också hålla högre kvalitet eftersom den blir mer anpassad efter individen, säger Jan Allan Beer (L), omsorgsnämndens ordförande.

Inte en dag förtidigt
– Det är inte en dag förtidigt. Detta har vi ideligen och åter ideligen sagt ifrån om. Trots att vi ligger långt under rikssnittet för kundnöjdhet och att vi påtalat detta i jättemånga år, så är det först nu under lagtvång som borgarna reagerar, säger nämndens 2:e vice ordförande, Eva Örtegren (S) och påminner om det tillägg till nämndens budget på 13 miljoner som socialdemokraterna ville införa.

– Då var det blankt nej. Nu tillför man i stället 15 miljoner kronor från kommunfullmäktige till omsorgsnämnden varav kostnaden för att införa fast omsorgskontakt ligger på cirka 7 miljoner kronor per år, säger hon.

– Nu är detta projektpengar under tre år. Frågan är vad som händer sen? Men då är det lag så då måste pengarna finnas.

Den fasta omsorgskontakten ska arbeta i nära relation med brukaren, skapa en helhetsbild av brukarens situation och anpassa stödet därefter. Kontakten ska också bidra till att bryta känsla av ensamhet hos hemtjänsttagaren och bidra till att anhöriga känner sig trygga.

– Många personer med hemtjänst har ett flertal olika insatser. Den fasta omsorgskontakten kommer att stötta och samordna så att brukaren får en bättre kontinuitet och högre livskvalitet, säger förvaltningschef Håkan Strömberg.

Även kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) välkomnar satsningen.
– Kommunfullmäktige har skjutit till medel för att öka kvalitén inom hemtjänsten på lång sikt. Vi välkomnar den här satsningen som kommer att bidra till större trygghet för brukaren, säger han.

– En del gjort men mycket kvarstår, inskjuter Eva Örtegren och poängterar att antalet hemtjänstpersonal hos den enskilde måste minskas och kontinuiteten ökas.

– I stort sett är var tredje person inom hemtjänsten timanställd. Man har skapat ett system utifrån att man effektiviserat schemaläggningen maximalt. Allt för att tjäna pengar. Jag hörde om en hemtjänstpersonal som under ett arbetspass gjorde 32 besök. Det är horribelt, avslutar Eva Örtegren.

Till arkivet