Föreläsning: Det svenska missnöjet

I fjol kom boken "Det svenska missnöjet" där kapitlet Välfärd och ofärd behandlar Sandvången.
Lisa Pelling och Johanna Lindell pratade med över 300 hyresgäster på sex orter från Haparanda i norr till Landskrona i söder. Samtalen resulterade i boken Det svenska missnöjet. Den 3 maj kommer Lisa Pelling till Landskrona för att hålla ett föredrag i ämnet.

Lisa Pelling och Johanna Lindell är författarna bakom boken Det svenska missnöjet. Boken bygger på samtal duon gjort genom dörrknackning på sex svenska orter under 2019.

Platserna som besöktes karaktäriseras som områden med låga inkomster och där missnöjet bland boenden är stort. I boken får läsaren  följa med på en resan genom Sverige och höra röster från personer som inte alltid känner sig hörda och ta del av historier från ett uppdelat land där alla på ett eller annat sätt känner ett utanförskap. I Landskrona besöktes Sandvånge.

Lisa Pelling är chef för den fackfinansierade tankesmedjan Arena Idé, en del av Arenagruppen. Hon är även ledarskribent på den digitala dagstidningen Dagens Arena och doktorerade 2013 i statsvetenskap vid Wiens universitet. Lisa Pelling har varit politisk sakkunnig på utrikesdepartementet och har migrations- och integrationsfrågor som ett särskilt intresseområde.

Tisdag den 3 maj, klockan 18.30 kommer Lisa Pelling till  Folkets Hus, Lilla festsalen och föreläser om det svenska missnöjet. Arrangör är ABF Nordvästskåne, ABF Skåne och Socialdemokraterna. Allmänheten är välkommen och arrangemanget kostnadsfritt.

Till arkivet