Bygg ut ”Hesa Fredrik” i byarna samt skapa fler skyddsrum

De skyddsrum som idag används som exempelvis förråd eller cykelkällare ska snabbt kunna iordningställas.
Sverigedemokraternas kommunalråd, Stefan Olsson, har idag lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L). I interpellationen vill Stefan Olsson ha svar på hur Torkild Strandberg ser på det ökade hotet från öst, med tanke på Rysslands invasion i Ukraina och hur det påverkar Landskrona. Han menar att det är viktigt att staden ser över tillgängligheten av våra befintliga skyddsrum inför framtiden.

– I tätorten har vi 336 skyddsrum inom en radie på ca 3,5 km och det är viktigt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB kontrollerar att kraven uppfylls. Om så inte är fallet är fastighetsägaren är skyldig att, efter föreläggande, vidta de åtgärder som behövs för att förbättra utrymmets skyddsförmåga. I en del kommuner använder man skyddsrummen till förvaringsutrymme, därför är det viktigt att vi kontrollerar så att stadens skyddsrum går att använda till det som det är tänkt, nämligen att kunna ge skydd åt människor vid krig, säger Stefan Olsson kommunalråd för SD.

– Landskrona stad måste även trycka på staten, via Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), för att öka tillgången på skyddsrum i de kommundelar där skyddsrummen är för få idag. Efter 2002 har det inte byggts några nya skyddsrum i Landskrona. Vi behöver även säkerställa utbyggnaden av VMA-systemet, även kallat ”Hesa Fredrik” till kommunens olika byar, då det är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är viktigt med tillgänglighet till ett sådant system även utanför Landskronas tätort, avslutar Stefan Olsson.

Stefan Olsson ställer följande fem frågor till Torkild Strandberg:

  • Finns någon bevarandeplan för de skyddsrum kommunen äger och förvaltar?
  • Finns det några planer på att bygga nya skyddsrum i kommunal regi?
  • Finns det några planer på att ställa krav på bygge av skyddsrum i anslutning till privat byggnation?
  • Hur, och när i processen, tar kommunen hänsyn till medborgarnas säkerhet och behov av skyddsrum när fastigheter utreds för rivning, ombyggnation och nybyggnation?
  • Finns det planer på att installera ”Hesa Fredrik” i våra byar?

Läs mer:
Frågor och svar om skyddsrum på MSB:s hemsida.

Till arkivet