Annons

Niklas Karlsson nöjd med kongressen

Försvarsminister Peter Hultqvist tog hjälp av Niklas Karlsson när s-kongressen diskuterade försvarspolitik.

En fråga som varit uppe på dagordningen och i det lokala första majtågen under de gångna två decennierna är rätten till tandvårdsförsäkring. Sakta har kvarnarna malt men nu har den socialdemokratiska partikongressen tagit beslut om att tänderna ska omfattas av ett högkostnadsskydd liknande det som finns i hälso- och sjukvården. Något som inte minst gläder riksdagsman Niklas Karlsson från Landskrona som varit en stark förkämpe i frågan. 

Annons
 

Under just avslutade s-kongressen har det Skånska socialdemokratiska partidistriktet drivit ett antal välfärdsfrågor där tandvården var i fokus.

Under debatten på partikongressen lyckades skåningarna med god marginal få partiet att ta ställning för att tandvården bör omfattas av ett högkostnadsskydd liknande hälso- och sjukvårdens.
– Tandvården är en viktig fråga och det känns bra att vi äntligen tar tydliga steg mot att inrätta ett skydd liknande det som finns för övriga kroppen. Beslutet är också ett viktigt steg för en jämlik tandvård där tandhälsan inte ska vara en klassfråga, säger Niklas Karlsson, ordförande i partidistriktet och tillika riksdagsman från Landskrona.

Niklas Karlsson kan blicka tillbaka på en för egen del väldigt aktiv partikongress där han bland annat  tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist på lördagen höll i  avsnittet som rörde den svenska försvarspolitiken.    Innan dess hade han tillsammans med den skånska delegationen drivit frågan om att det ska skapas möjlighet att lånefinansiera viktiga infrastrukturprojekt samt uppmanat till en genomgripande skatteöversyn för att stärka välfärdens finansiering allt med siktet inställt på att nå full sysselsättning.

Kongressen beslutade att arbeta för att förändra det finanspolitiska ramverket för att kunna genomföra nödvändiga och gröna investeringar.
– Det är mycket välkommet att det finns möjlighet till lånefinansiering av viktiga infrastruktursatsningar som har stor klimatnytta, säger Niklas Karlsson.

-Beslutet om en övergripande skatteöversyn för att stärka välfärdens finansiering är nödvändigt för att klara av att säkerställa kvalitén och öka jämlikheten. I praktiken innebär det ett högre skatteuttag och höjd skattekvot, vilket vi också efterlyst.  Inriktningen på den ekonomiska politiken innebär att vi nu får ytterligare ett viktigt verktyg att genom kontinuerlig uppföljning kunna styra politiken för att knäcka arbetslösheten, säger Niklas Karlsson som innan kongressen avslutades på söndagen fick förnyat förtroende som ordinarie ledamot i partistyrelsen.

Niklas Karlsson fick förnyat förtroende som ledamot  i den socialdemokratiska partistyrelsen. Något han valdes in i redan 2005 som den då  yngste ledamot i partistyrelsen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser