Torbjörn Brorsson toppar M-lista efter provval

Torbjörn Brorsson är och förblir kommunalråd för moderaterna om man får tro det provval som genomfört i den lokala föreningen.
Torbjörn Brorsson är och förblir kommunalråd för moderaterna om man får tro det provval som genomfört i den lokala politiska M-föreningen.

Torbjörn Brorsson lär få fortsatt förtroende att företräda Landskronamoderaterna på kommunalrådsposten efter valet 2022. Det visar det provval som medlemmarna i Landskrona genomfört.

Moderaterna har påbörjat processen med att ta fram vilka personer som ska företräda partiet i kommunen, regionen och riksdagen efter valet 2022. Innan valsedlarna fastställs rådfrågas medlemmarna, i första steget genom ett internt provval.
– I Landskrona har vi haft en god tillströmning av nya medlemmar och medlemmarna har nu avlagt sina röster i det rådgivande provvalet, listan till kommunfullmäktige fastställs i början av december på en nomineringsstämma där medlemmarna röstar fram Landskronamoderaternas kandidater, säger Torbjörn Brorsson.

Här följer en presentation av de som fick högst förtroende av medlemmarna i provvalet:

1. Torbjörn Brorsson, Kommunalråd och ordförande i Individ- och Familjenämnden, vann med bred marginal och han har fortsatt högst förtroende bland Landskronamoderaternas medlemmar.

2. Annika Segerlund, Föreningsordförande och idag ersättare i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen. Annikas tydliga andraplats i provvalet visar att hon också har stort stöd bland partiets medlemmar.  Annika bor i Asmundtorp.

3. Carina Zachau, regionråd med ansvar för kollektivtrafiken och ordförande i Skånetrafiken. Carina har ett förflutet som ordförande i kommunstyrelsen i Örkelljunga, men har nu flyttat hem till Landskrona igen och är engagerad på partiets månadsmöten och en viktig länk mellan kommunpolitiken och regionpolitiken. Carina bor på Ven.

4. Peder Alberoth, vice ordförande Teknik & fritidsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige

5. Martina Roslund, ledamot i Individ- och familjenämnden och kommunfullmäktige

6. Sven Persson, vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige

7. Ulf Carlsson, ledamot i kommunfullmäktige

8. Hans Raita, ledamot i LSR och ersättare i teknik och fritidsnämnden

9. Kenneth Görtz, ansvarig för Landskronamoderaternas seniorverksamhet

10. Simon Barter, vice ordförande i MUF

Till arkivet