1500 extra att shoppa loss för

Ett nytt gemensamt presentkort hos 28 handlare i Landskrona är framtaget.
En extra gåva i form av ett presentkort på 1500 till stadens anställda föreslå som tack tacka medarbetare för goda insatser under pandemin.
Ett nytt gemensamt presentkort hos 28 handlare i Landskrona är framtaget.
En extra gåva i form av ett presentkort på 1 500 till stadens anställda föreslå som tack  för goda insatser under pandemin.

På torsdag har politikerna i kommunstyrelsen att ta ställning till en extra personalgåva.

Det är stadsdirektör Carina Leffler som tillsammans med personalchef Carina Funeskog författat en tjänsteskrivelse  där de föreslår att tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare, samt timavlönade medarbetare som har arbetat motsvarande fyra månader eller mer under 2021 i Landskrona stad, får ett presentkort på 1 500 kr som tack för insatserna under pandemin.

Frågan ligger redan i pipelinen för att komma upp på politiernas bord. I den kommunala organisationen snurrar nämligen redan en motion från Sverigedemokraterna där de föreslår att man ska ge tre dagars kompensationsledighet eller 24 timmar i en så kallad kompensationsbank för skolpersonal och vård- och omsorgspersonal att ta ut för återhämtning. Skulle man hellre villa ha ut en extra slant i stället för ledigheten menar SD att den valmöjligheten ska finnas.

För att skynda på processen har man även ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) och undrat om han inte tycker förslaget är bra, och han kan tänka sig att snabbehandla motionen. Frågorna kommer på grund av sommaruppehåll i politiken först på dagordningen i fullmäktige i slutet av månaden. Det vill säga efter det att kommunstyrelsen fått ett liknande ärende på sitt bord.
– Det är bra att det händer något, säger Stefan Olsson, kommunalråd SD även om förslaget är en bantning gentemot den lagda motionen.
– När jag förde detta på tal i våras mötes jag av kalla handen från Treklöverns representanter. Att man nu trots allt väljer att föreslå en personalgåva tolkar jag som att man inte vill ha en debatt i fullmäktige i frågan.

Från 200  till 1500
Under 2020 gav Landskrona stad en extra höstgåva till alla medarbetare innehållande ett presentkort hos Landskronasamverkan AB på 200 kronor som ett tack och en bekräftelse på ett väl utfört arbete i ett ansträngt läge.

Landskrona stad avser att precis som hösten 2020 uppmärksamma och tacka medarbetare för goda insatser under pandemin med en gåva. Gåvan föreslås vara ett presentkort innehållande 1 500 kronor som går att nyttja hos företag anslutna till Landskronasamverkan. Gåvan är skattefri då den understiger 2000 kronor och inte betalas ut i pengar.

Kostnaden för de cirka 4300 presentkorten har beräknats till strax under 6,5 miljoner kronor.

 

Till arkivet