Annons

SD vill att behovet bedöms vid trygghetsboende

Kvarteret Jäntan i Landskrona är under stor omvandling. Här kommer bland annat en trygghetsboende byggas i ett sex våningshus där det på första våningen kommer att finnas generösa gemensamma utrymmen för aktivitetsytor för de boende, samt matsal med tillhörande serveringskök. På översta våningen byggs 16 hyreslägenheter. Däremellan blir det 77 lägenheter i så kallat trygghetsboende.

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Landskrona stad i första hand ska upplåta sina trygghetsbostäder till omsorgstagare med biståndsbedömt behov av trygghetsbostad. Kösystem är inte rätt väg att gå anser partiet.

Annons
 

Just nu pågår förberedelserna av den stundade byggnationen av kvarteret Jäntan. Utöver det omtalade höghuset ska som bekant även Landskronahem uppföra trygghetsboende med 77 lägenheter utmed Rådmansgatan.
– Trygghetsbostäder erbjuder tillgång till gemensamma lokaler för umgänge och måltider men även för aktiviteter som anordnas av husets värd/värdinna för hyresgästerna. Helt enkelt en god och attraktiv boendemiljö för äldre personer, vilket visar sig i att kön till en sådan lägenhet är lång, säger Kerstin Stein Sandell, gruppledare för SD i omsorgsnämnden.
I nuläget är det den som har längst kötid som också är den som först erbjuds en lägenhet. Det innebär att pigga och friska pensionärer som inte har hemtjänst men som tycker att trygghetsboende låter trevligt och skojigt och som varit förutseende nog att i tid ställa sig i kö för ett sådant boende också prioriteras vid lägenhetserbjudande, förklarar hon och har invändningar mot kösystemet.

– Sverigedemokraterna tycker det är fel. Vi anser att den som har störst behov av en trygghetsbostad också ska vara den som i första hand erbjuds en lägenhet, oavsett hur lång eller kort kötid personen har. Många vårdtagare som bor ensamma och har hemtjänst enbart dagtid känner sig otrygga och socialt isolerade. Dessa personer skulle ha störst nytta och glädje över en trygghetsbostad och bör i första hand prioriteras vid upplåtelse av lägenheter i ett trygghetsboende. Sverigedemokraterna i omsorgsnämnden har ett ansvar för vårdtagarna inom omsorgen och det är vårdtagarna vi i första hand ska prioritera och arbeta för, poängterar Kerstin Stein Sandell.

2018 invigde Landskronahem stadens första trygghetsboende vid Granet. Och eftersom intresset var så stort så beslutade det kommunala bostadsbolaget att fortsätta utveckla trygghetsboenden i andra delar av staden. Nu står kvarteret Jäntan på tur.
– Detta är ett stort projekt för Landskronahem, och vi är stolta över att bidra till utvecklingen av stadskärnan, har Mikael Forsberg, vd, Landskronahem tidigare sagt.

Inflyttning beräknas till 2023 och den totala investeringen för Landskronahem uppgår till 200 miljoner kronor. 

I motionen föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta att Landskrona Stad genom omsorgsförvaltningen i första hand upplåter sina trygghetsbostäder till omsorgstagare med biståndsbedömt behov av trygghetsbostad.

Om det blir så lär vara avgjort innan första hyresgästen flyttar in på Rådmansgatan.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser