Annons

Välkänd Landskronaprofil ger sig in i politiken

Mer eller mindre dagligen bjuder Poul W Lorenzen på anekdoter från den lokala matkulturen med sin Facebookgrupp – Landskronamat. Nu ger den välkände Landskronaprofilen sig in i politiken.

Vi noterar att kocken tillika Landskronaprofilen Poul W Lorenzen ger sig in i politiken om än som partipolitiskt obunden.

Annons
 

Genom åren har ej partianslutna (-) politiker gjort sig välkända inom den lokala samhällsdebatten i Landskrona. Börje Andersson, Kenneth Håkansson och Göran Wramfelt är kända Landskronabor som engagerat sig i kommunpolitiken utan att för den skull vara aktiva i partierna de företrätt.

Detta är inget som Poul W Lorenzen ska förväxlas med när det idag står klart att han engagerat sig i  Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk) och finns med på den valsedel nomineringsgruppen går till kyrkoval med söndagen den 19 september. Posk har idag nästintill egen majoritet i kyrkofullmäktige i Landskrona. Av de 25 ledamöterna innehar Posk tolv av platserna. Socialdemokraterna har nio ledamöter och Sverigedemokraterna bemannar två och har två tomma stolar.

I all enkelhet kan man säga att kyrkofullmäktige sätter ramarna för den lokala verksamheten,  till exempel vad församlingen ska erbjuda för barn, unga och äldre och hur musiklivet ska se ut.
– Jag är aktiv i församlingen och har varit kyrkvärd under flera år, säger Poul W Lorenzen och förklarar varför han nu tar detta steg.
– Svenska kyrkan är bra på många sätt och inte minst är den det i Landskrona  och det vill jag vara med och utveckla, säger han och förklarar att Posks värderingar överensstämmer med hans egna.
– Just att vi är partipolitiskt obundna är viktigt för mig. Många av de andra i Posk är på ett eller annat sätt engagerade i Svenska kyrkan, i körer, som kyrkvärdar och i välgörenhetsarbetet. 

Poul W Lorenzen kommer att återfinnas på plats 14 på Posk:s valsedel.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser