Fria skolresor avgörs i meter

Ungefär här gick sexkilometersgränsen som avgjorde om du fick gratis resor till Öresundsgymnasiet eller om du måste betala. Foto: Google maps
Ungefär här i Häljarp går sexkilometersgränsen som avgör om du får gratis resor till Öresundsgymnasiet eller om du måste betala.
Foto: Google maps

Alla gymnasieelever som bor i byarna utanför Landskrona tätort och som väljer att studera i exempelvis Helsingborg eller Lund har skolkort som innebär fria resor med kollektivtrafiken. Väljer de att studera på Öresundsgymnasiet i Landskrona får de dock betala för resorna om de bor närmare än sex kilometer från skolan. Nu vill socialdemokraterna i utbildningsnämnden se över möjligheten att erbjuda skolkort även till de som väljer att gå på Öresundsgymnasiet.

Från staden håller man stenhårt på sexkilometersgränsen.
– Det kan skilja sig på fem meter, säger Fredrik Menkus Wegbratt, chef för utbildningsförvaltningen i Landskrona och bekräftar att den ena eleven kan få ett skolkort medan grannen får betala.
Enligt kartan är det framför allt de som bor i den delen av Häljarp som ligger närmast Landskrona som är drabbade idag.

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att redovisa statistik på hur många gymnasieelever från respektive by som går i intern eller extern regi samt att återkomma till nämnden med beräkningsunderlag.  

I ett initiativärende som väckts av socialdemokraterna vill de bland annat se över regelverket gällande skolkort för eleverna på gymnasienivå. Anledningen är att en del elever som bor i byarna inte har rätt till skolkort om de väljer att gå på Öresundsgymnasiet men skulle ha rätt till det om de går i till exempel Helsingborg eller Lund.
– Vi har gett i uppdrag åt utbildningsförvaltningen att titta på hur många elever det gäller och vad det kostar med skolkort. Helt gratis lär det inte bli men vi ska se om vi kan få till ett reducerat pris, säger Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Utbildningschef Fredrik Menkus Wegbratt kommer att titta på ärendet omedelbart.
– Jag siktar på att kunna presentera statistik och kostnaden till utbildningsnämndens nästa möte den 16 december, säger Fredrik Menkus Wegbratt.

På onsdagens möte i utbildningsnämnden diskuterades även hur stadens elever ska kunna ta sig säkrare till skolorna. Det rör sig såväl om fysiska vägar som skolkort som gäller i kollektivtrafiken.
– Vi vill säkerställa skolvägarna för våra elever. Det är ett prioriterat område 2021, säger Lisa Flinth.

Till arkivet