Esbjörnsson vill se vildsvin på menyn

Vildsvinen blir allt fler i SKåne och nu vill Landskronas tidigare kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S) se fler av de på tallrikarna hos Region Skåne.
Vildsvinen blir allt fler i Skåne och nu vill Landskronas tidigare kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S) se fler av de på tallrikarna hos Region Skåne.

Antalet vildsvin i Sverige har ökat kraftigt och uppgår nu till cirka 300 000, enligt Landskronas tidigare kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S). Skåne är en av de regioner som har flest vildsvin. Det stora antalet vildsvin innebär omfattande problem för Sveriges jordbruk och orsakar trafikolyckor med bilar och tåg. Problemen med vildsvinen kan avhjälpas med ökad jakt, men då krävs också en ökad efterfrågan. Nu vill Jonas Esbjörnsson och hans parti att Region Skåne efterfrågar vildsvinskött till sjukhusmaten.
– Region Skåne kan som stor myndighet spela en roll i arbetet för att få ner vildsvinsstammen genom att efterfråga vildsvinskött. På så sätt kan vi underlätta för Skånes bönder, bidra till en ökad livsmedelsproduktion samt främja konsumtionen av klimatsmart kött, säger Jonas Esbjörnsson (S), vice ordförande i Servicenämnden.

Region Skånes sjukhusmat omfattar 5200 portioner om dagen, 1250 av dem lagas i egen regi, resterande privat. I framtiden kommer all sjukhusmat att lagas i egen regi när Region Skåne etablerar ett nytt tillagningskök i Kristianstad. 
– Region Skåne kan med sin stora produktion och inköp av mat påverka vildsvinsstammen i Sverige och då tycker jag att vi ska göra det. I dagsläget kan vi också ställa krav på våra externa leverantörer att efterfråga vildsvin fram till dess att vi tar över all mat i egen regi, säger Jonas Esbjörnsson. 

LRF:s (Lantbrukarnas riksförbund) undersökningar visar att 7 av 10 bönder har vildsvinsskador på sin mark och att de måste anpassa sin odling efter vildsvin. På så sätt påverkar vildsvinsskadorna lantbrukares möjlighet att nå en ökad livsmedelsproduktion och målen i Sveriges livsmedelsstrategi. 

 

Till arkivet