Annons

Medborgarförslag åter på tapeten

Sverigedemokraterna har i dag lämnat in en motion med rubriken “Inför E-förslag i Landskrona stad.

Annons
 

Landskrona stad har tidigare fått kritik för att inte erbjuda  kommuninvånarna att inkomma med medborgarförslag. Nu vill SD råda bot på detta.
– Tanken är att invånarna i Landskrona, gammal som ung, ska kunna lämna ett bra förslag till politiken genom Landskrona stads hemsida. Där ska det sedan finnas tillgängligt för andra att rösta på under antal dagar. Om  exempelvis 75 personer “gillar” förslaget, går det vidare till politisk behandling av den nämnd som står närmast frågan, säger kommunalråd Stefan Olsson (SD).

 – Detta är ett enkelt och tillgängligt sätt att lämna bra, genomtänkta förslag till kommunens förtroendevalda. Kommunens utveckling blir ju bättre om vi gör den tillsammans, och jag hoppas, om motionen får bifall, att det ska locka till stort engagemang hos allmänheten. Detta är inget nytt utan finns redan i ett flertal kommuner runt om i landet. Tidigare hette det medborgarförslag, vilket Landskrona  har varit dåliga på att implementera, säger Stefan Olsson och menar att förslaget öppnar upp för en större delaktighet i den demokratiska processen samtidigt som politiken får bättre dialog med kommuninvånarna.

– Vi tror att detta är en metod att öka medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i kommunen, vilket ofta bara sker vart fjärde år när det är val. Förslagen ger också de förtroendevalda ökad kunskap och förståelse för vad som engagerar allmänheten.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser