Annons

Haldex drar i bromsen och permitterar 250

Haldex anpassar verksamheten efter tillfälligt lägre efterfrågan. Foto: Pressbild.

Haldex meddelar på torsdagsförmiddagen i ett pressmeddelande att man anpassar verksamheten efter tillfälligt lägre efterfrågan och korttidspermitterar nu medarbetare i Landskrona.

Annons
 

För att anpassa verksamheten till den lägre efterfrågan som följt av det globala COVID-19 utbrottet har Haldex idag beslutat att per måndagen den 30 mars korttidspermittera flertalet anställda i Landskrona. Sammanlagt berörs cirka 250 medarbetare. De globala smittskyddåtgärder som vidtagits för att bemöta och bromsa upp  COVID-19-utbrottet har kraftigt minskat efterfrågan från i första hand fordonstillvekare där många tillfälligt stängt ned eller kraftigt minskat sin produktion.

För att hantera den tillfälligt minskade efterfrågan på Haldex produkter och tjänster samt mildra de negativa finansiella effkterna av COVID-19 har Haldex beslutat att implementera korttidspermittering för flertalet medarbetare i Landskrona. Detta innebär att arbetstiden under perioden minskas med 60 procent för tjänstemän som inte är direkt relaterade till produktionen eller med globalt ansvar och mellan 20-60 procent för produktionspersonal beroende på ordernivåer, samt tillgång till komponenter och material nödvändiga för produktionen varje vecka.

Permitteringen berör cirka 250 medarbetare ur samtliga personalgrupper. Permitteringen träder ikraft på måndagen den 30 mars 2020 och gäller fram till och med 30 april 2020. Samtidigt som de anställda garanteras 92,5 procent av lönen innebär det för bolagets del att staten står för en väsentlig del av lönekostnaderna.
– Detta är en temporär och exceptionell åtgärd som vi vidtar för att anpassa kostnadsmassan till den tillfälliga nedgången i efterfrågan. Vi vill i denna situation undvika uppsägningar så långt som möjligt. Korttidspermitteringen tillåter oss att  behålla vår kompetens och ger våra medarbetare nästintill full lön samtidigt som vi säkerställer att vi snabbt kan utöka arbetstiden igen när situationen ändras, säger Helene Svahn, VD och koncernchef för Haldex.

Utöver de direkta kostnadsbesparingarna har Haldex ännu ingen prognos för den finansiella effekten av korttidspermitteringen. Eftersom det fortfarande råder en hög grad av osäkerhet kring hur situationen kommer att utvecklas är det fortsättningsvis väldigt svårt att uppskatta utbrottets finansiella påverkan på Haldex verksamhet.

Helene Svahn VD för Haldex ser dagens åtgärd som temporär och exceptionell. Foto:Pressbild.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser