Annons

GC gruppen förvärvar Solspecialisten

David Levin, vd för GC-gruppen, vill ständigt att minska företagets klimatavtryck. och satsar därför nu på solcellsanläggningar.
Foto: Selfie.

Landskronabaserade elinstallationsföretaget GC gruppen AB har förvärvat Solspecialisten i Sverige AB. Huvudägare kommer att vara moderbolaget Göran Green Elinvest AB och Solspecialisten kommer att verka som ett systerbolag till GC gruppen.

Annons
 

GC gruppen är normalt verksamma inom elinstallation och har ett uttalat miljötänk och jobbar ständigt med hållbarhetsfrågor i sina projekt.
– GC gruppen har under de senaste åren haft ett väldigt positivt kassaflöde. Detta har gett ett stort handlingsutrymme att agera i riktning mot affärsplanens mål. Vi försöker ständigt att minska vårt klimatavtryck. När möjligheten till förvärvet dök upp så såg vi möjligheter att bidra till spridningen av en väldigt effektiv alternativ energikälla. GC gruppen har en effektiv och erfaren organisation med väl utarbetade inköpskanaler Tillsammans med Solspecialisten kan vi erbjuda solcellsanläggningar till rätt pris och kvalité, samt viktigast av allt med rätt kompetens. Att det dessutom ger möjligheter för koncernen att expandera inom ett område som är på stark frammarsch gjorde valet av denna satsning ganska enkel, säger GC gruppens vd, David Levins i en kommentar till förvärvet

Öppnar för nyanställningar
GC gruppens omsättning är idag ca 110 miljoner. Branschens brist på utbildade elektriker gör att den pågående expansionen inte kommer att fortsätta i samma takt som tidigare inom traditionell elinstallation.
– Vi på GC gruppen försöker ständigt bredda vår verksamhet och satsar fortsatt stort på industri/ service och nu även ett helt nytt verksamhetsben med solceller.

GC gruppen har ett fortsatt stort rekryteringsbehov av industri- och serviceelektriker, men även installationselektriker.
– Satsningen på solceller gör också att vi kommer få större möjlighet att rekrytera personal med annan kompetens. Under året kommer vi att bygga upp ett montageteam för att säkerställa att installationerna sker med de höga kvalitetskrav vi har, säger David Levin.

– GC gruppens mångkunnighet och höga kompetens inom projektering, elinstallation, datakommunikation och industriservice är vår styrka och har breddat vårt kundunderlag som i huvudsak idag består av bygg- och fastighetsbolag men också med en stadig tillväxt av uppdragsgivare inom industrin.

Fokus mot industri, lager, BRF:er och andra större fastighetsägare
– Sverige har ett väldigt gynnsamt klimat för solelsproduktion. En över året relativt jämn nederbörd i form av regn gör att panelerna håller sig rena och verkningsgraden blir hög, säger Olof Ek nyanställd avdelningschef på Solspecialisten.
– Även Sveriges svala medeltemperatur gör att verkningsgraden blir hög. Solcellerna jobbar som bäst vid 25 grader men verkningsgraden sjunker snabbt om den överstiger 25 grader.

I Sverige finns väldigt många outnyttjade hallbyggnader med platta tak både för lager och till industri. Ofta är det anläggningar med hög energiförbrukning och lägena är ofta fria från skugga.
– Detta gör att potentialen finns för en kraftig utbyggnad av solcellsanläggningar, säger Olof Ek.

Med dagens låga räntor och ett stigande elpris så får man oftast lönsamhet i solcellsanläggningen från första dagen den producerar el menar Olof Ek.
– Vi har bland annat fått beställning på framtagning av två stycken mobila solcellsprototyper för montage av paneler på byggbodar. Sverige har idag 1000-tals byggbodar som idag drivs med dyr byggel. En annan marknad är alla bostadsrättsföreningar som idag betalar dyra överföringsavgifter för elen. De får en mycket gynnsam pay-off kalkyl när de väljer att investera i en solcellsanläggning. Potentialen är enorm,  avslutar, Olof Ek som just nu har flera installationer på gång runt om i Skåne. Bland annat solcellsanläggning på Byggmästar’n i Skånes tak i Helsingborg och Landskrona.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser