DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Sveriges äldre har rätt till välfärd av hög kvalitet

Niklas Karlsson har lämnat finansutskottet och sitter idag som vice ordförande i riksdagens försvarsutskott, det hindrar honom inte från att skriva debattartiklar tillsammans med finansminister Magdalena Andersson.
Niklas Karlsson har lämnat finansutskottet och sitter idag som vice ordförande i riksdagens försvarsutskott, det hindrar honom dock  inte från att skriva debattartiklar tillsammans med finansminister Magdalena Andersson.

Vi blir fler äldre och vi blir friskare i Sverige. Det är en vinst för folkhälsan och vårt välfärdssamhälle. De kommande åren kommer vi att behöva prioritera hårt för att mer resurser ska gå till välfärden. Det är möjligt om vi gör det tillsammans, hittar gemensamma lösningar som steg för steg utvecklar samhället. Det är så vi har byggt Sverige. Det är så vi ska utveckla det vidare.

Välfärden är en oerhört stor omfördelande kraft. Det är från den det Sverige vi känner utgår.  Vi betalar in under våra arbetsår och får tillbaka när det behövs. När vi är barn, när vi utbildar oss. När vi blir sjuka – och när vi blir äldre.

En stor vinst för välfärden och folkhälsan är att vi nu blir fler äldre och vi blir – i alla fall i genomsnitt – friskare. Under de närmaste två mandatperioderna passerar 40-talets stora barnkullar 75- och 80-årsstrecken. I början på sommaren presenterade Finansdepartementet en ny analys som visar att finansieringsgapet i kommunsektorn kommer uppgå till 90 miljarder kronor år 2026. Det är alltså skillnaden mellan utgiftsnivån Sveriges kommuner kan hålla givet dagens skattesatser och utgiftsnivån som krävs för att bara upprätthålla 2019 års standard i välfärdstjänsterna.

Det är uppenbart att vi – för att värna välfärden – måste prioritera hårt de två närmaste mandatperioderna. Både mellan utgifterna och mot stora skattesänkningar. Det är också uppenbart att de pengar som idag används i välfärden behöver användas på ett så smart sätt som möjligt, så att pengarna inte försvinner iväg till dyra konsulter, kortsiktiga marknadslösningar eller dåligt genomförda upphandlingar.

Vi har också stora rekryteringsbehov framför oss. Fram till år 2026 handlar det om att över hälften av de som får ett jobb skulle behöva jobba i välfärden. Det kan jämföras med historiska siffror då välfärden stått för ungefär en fjärdedel av sysselsättningstillväxten. Det är tydligt att fler människor behöver utbildas, vilja jobba kvar och orka jobba hela vägen till pension i välfärden. 

Det här är inte enkelt och det finns ingen ”quick fix”. Det kräver systematiskt och strukturerat arbete. Men vi har klarat det förut. Under utvecklingen av välfärden och folkhemmet på 50-, 60- och 70-talet. Vi kan och vi ska göra det igen. Men då krävs det prioriteringar. Att som Moderaterna och Sverigedemokraterna i Riksdagen föreslår genomdriva stora skattesänkningar och nedskärningar är inte vägen framåt. Det skulle få stora konsekvenser för oss i Landskrona. Svaret hittar vi istället i samma typ av lösningar som har byggt Sverige starkt. Gemensamma lösningar, samarbete och utveckling, steg för steg.

För våra äldre – och våra barn – har rätt till en välfärd som håller måttet. Det är vi skyldiga de som byggt det Sverige vi är så stolta över – och de barn som ska ta över efter oss.

Niklas Karlsson (S), riksdagsledamot från Landskrona

Magdalena Andersson (S), finansminister

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet