Annons

Gotländsk bilförsäljare till Kronan

I Visby säljer Visbil personbilar, transportbilar, motorcyklar och mopeder. Nu vill företaget etablera sig i Landskrona. Foto:Visbil.

Arbetet med att få fler företag att etablera sig i Landskrona fortsätter att ge resultat. Nu vill bilåterförsäljaren Visbil köpa mark på företagsområdet Kronan vid E6:an.

Annons
 

Det är Företagshus Stenen i Landskrona AB som planerar att köpa mark på företagsområdet Kronan för Visbils räkning. Visbil har för avsikt att etablera sig i Landskrona under 2019. Visbil är ett gotländskt företag som arbetar med både nybilsförsäljning och service. I Visby är man återförsäljare av  Subaru, Fiat, Jeep, Fiat Professional, Polaris ATV och Vespa. Ännu är det dock inte helt klart vilka märken som kommer att finnas i Landskrona.

– Vi räknar med att behöva anställa ett 10-tal medarbetare i samband med etableringen, främst mekaniker och personal till kundmottagningen, säger Visbils vd Erik Sandblom.

Oatly växer
Utöver Visbils etablering kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att behandla fler ärenden som rör tillväxtfrågor. På Kronan vill Oatly fortsätta sin expansion och har planer på att förvärva ytterligare mark för byggnation av ett reningsverk. Oatly vill också teckna option på ytterligare ett markområde för att kunna fortsätta expandera sin verksamhet.

Även på Norra Industriområdet fortsätter utvecklingen med fler etableringar. Där vill bolaget Skånegripen VVS AB köpa mark på Järvgatan. I området finns redan idag ett flertal andra företag inom byggsektorn etablerade.

– Det är glädjande att börja det nya året med både nyetableringar och tillväxt inom det befintliga näringslivet. Intresset för Landskrona är fortfarande starkt, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

Samtliga ärenden ska behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott måndagen den 14 januari och i kommunstyrelsen den 25 januari.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser