Annons
Torsdagen den 20:e januari
2.1°C 14m/s
Dagens namn: Fabian, Sebastian

Kultur- och fritidschefen får gå efter Puls-fiasko

Kjell Thoresson har en mångåriga yrkeskarriär i Landskrona. Först inom skolans värld och därefter som förvaltningschef inom kultur och fritid.

Kön ringlade lång när Puls Arena återinvigdes under pompa och stått i april. Att idrottstemplet då kostat 10 miljoner mer än budgeterat var det få som kände till.  När det frikostiga pengaläckaget uppdagades i somras tillsattes en extern revision ledd av PwC. Nu har deras 25-sidiga rapport överlämnats till Landskrona stad. Kritiken är svidande mot såväl tjänstemän på fritidsförvaltningen som politiker i fritidsnämnden. En ledande tjänsteman har redan sagt upp sig och förvaltningschef Kjell Thoresson har fått sparken.

Annons
 

”Orsakerna till budgetöverskridandet står primärt att finna i en bristande projektstyrning, svag ekonomiuppföljning och en avsaknad av fungerande kommunikation internt i kommunen på såväl tjänstemannanivå som politisk nivå”, skriver PwC i utredningen och konstaterar brister i alla projektets faser, vilka sammantaget utgör förklaringen till den kraftiga budgetavvikelsen för projektet.
”Det handlar om förarbete inför ramfastställande, själva upphandlingen/förfrågningsunderlaget, styrning, kontroll och uppföljning under genomförandet”, skriver man vidare.

– Kjell har gått hem, säger biträdande stadsdirektör Stefan Johansson, när Landskrona Direkt undrar vad som hänt. Tidningen får del av rapporten från PwC som klargör att ansvaret för att projektet brutit mot förutsättningarna i kommunfullmäktiges beslut samt redovisar en kraftig budgetavvikelse är delat mellan nämnd och förvaltning. På tjänstemannasidan riktas kritiken mot den ansvarige projektledaren., som nu valt att säga upp sig.
– Han är arbetsbefriad under uppsägningstiden, säger Stefan Johansson och förklarar att man även inlett en process mellan staden och förvaltningschefens fackförbund.
– Kjell Thoresson är ytterst ansvarig i frågan och han har därmed fått gå.
Hur fallskärmen ser ut i detta fallet vill eller snarare kan inte Stefan Johansson gå in på.
– Vi har olika tolkningar och har därför inlett en process. Den får utvisa detta, förklarar han.

Från politiken ligger man lågt. Fritidsnämndens ordförande Birgitta Persson (M) väljer att bolla över Landskrona Direkts frågor till kommunledningen.
– Jag har inga kommentarer, hänvisar till Christian Alexandersson, säger hon.

Inte heller den avpolletterade förvaltningschefen Kjell Thoresson vill uttala sig.
– Man skulle kunna skriva en hel roman om detta men jag väljer i detta läge att inte kommentera något ytterligare, säger han.

Museichef Ulrika Odénius är tillförordnad kulturchef i avvaktan på att tjänsten utlyses och den nya organisationen sjösätts efter nyår. Då kliver per automatik teknik- och serviceförvaltningens tillförordnade  chef Almir Hodzic upp och även blir fritidschef då förvaltningarna slåss samman.

En kommentar till "Kultur- och fritidschefen får gå efter Puls-fiasko"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Hon blir ny ordförande i kulturnämnden

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser