Spårområdet fortsatt intressant

Här är kommunens nästa projekt gällande marköp i centrum. Målet är att köpa loss hela spårområdet intill.
Våren 2016 köpte Landskrona stad de markerade områdena intill spårområdet. Målet då var att köpa loss hela spårområdet. – Det är vår ambition att köpa spårområdet och vi för just nu diskussioner med bland annat Trafikverket och Jernhusen, sa kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) då.
Här är kommunens nästa projekt gällande marköp i centrum. Målet är att köpa loss hela spårområdet intill.
Våren 2016 köpte Landskrona stad de markerade områdena intill spårområdet. Målet då var att köpa loss hela spårområdet.
– Det är vår ambition att köpa spårområdet och vi för just nu diskussioner med bland annat Trafikverket och Jernhusen, sa kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) då.

VALFRÅGOR I SKUGGAN. Kommunen växer åt alla håll och kanter. Och för att göra detta så har det under den gångna mandatperioden skett en del ”strategiska markköp”. Ett sådant var när staden köpte den mark som före detta Thorn Lighting låg på och som numera heter Ljuspunkten, samt några angränsande tomter. Just detta köp motiverades med att det behövdes parkeringsplatser samt att man vill göra de centrala delarna av staden mer levande. Det talades också mycket om det spårområde som ligger mellan Ljuspunkten och Skeppsbrokajen i samma veva. Här förklarade politikerna att det skulle kunnas byggas allt från handel och kontor till grönområden. Marken är dock starkt kontaminerad. Frågan är vad politikerna anser om spårområdet idag. Vi frågade följande:

Bör kommunen köpa loss spårområdet för att kunna utveckla centrala Landskrona?

Johanna Ivarsson, Feministiskt initiativ
– Ja. Vi måste tänka på framtiden. Landskrona behöver förtätas för att inte svälla ut på Sveriges bästa matjord, som vi kommer behöva till matförsörjning i framtiden.

Jonas Esbjörnsson, Socialdemokraterna
– Ja.

Torbjörn Brorsson, Moderaterna
– Kommunen växer och det mesta tyder på att kommunen även växer mot det gamla spårområdet. Det finns potential i det området och ett tänkbart sätt att skaffa sig kontroll över området är att köpa det. Vi har gjort så i andra områden och det har varit framgångsrikt. Givetvis ska det sedan säljas av och kommunen ska aldrig äga mer mark än nödvändigt.  

Sven Svederberg, Centerpartiet
– Ja. Vi i Centerpartiet vill gärna satsa på att förtäta staden och då passar järnvägsområdet bra in då detta kan spara på den goda jorden utanför staden.

Elvir Mesanovic, Miljöpartiet
– Ja, för att säkra den framtida utvecklingen för Landskrona. Något som man inte får glömma är att den delen av staden innehåller mycket av förorenad mark samt att luftföroreningarna är höga, därför blir det i nuläget svårt att använda området.

Kikki Lenander, Vänsterpartiet
– Ja, vi ska i alla fall titta på möjligheten.

Stefan Olsson, Sverigedemokraterna
– Om det blir verklighet så är det endast på det hållet som vi kan utveckla innerstaden. När frågan aktualiseras tar vi ställning.

Torkild Strandberg, Liberalerna
– Ja.

 

Till arkivet