Gratis resor utom till Ven

Rekordsommaren för Ventrafiken har vid några tillfällen inneburit att man inte kunnat få med alla obokade som önskat åka över till Ven. Foto: Måns Back Nilsson
Pokemonjägare och semesterfirare på väg till Ven. Plus en hel båt fem minuter innan. Det är högtryck på ön. Foto: Måns Back Nilsson.
Det har varit högtryck i sommar för resande till Ven. Den som vill över till ön får dock snällt se till att betala en biljett för här gäller vare sig sommarkort eller seniorkort. Foto: Måns Back Nilsson.

VALFRÅGOR I SKUGGAN. Under ett drygt års tid har alla som är 70 år och äldre och som är folkbokförda i Landskrona stad kunnat åka gratis kollektivtrafik med Skånetrafiken inom kommungränsen. Detta gäller dock inte till Ven.

En som reagerat starkt på ”det ologiska och orättvisa systemet” är Björn Lind.
– Om min granne på Ven som är 70 plus måste resa akut till sin tandläkare i Landskrona så får hon betala 150 kronor tur och retur. Men om jämngamla fru Pettersson i Asmundtorp likaledes måste resa till sin tandläkare så ersätter Landskrona stad denna resa till Skånetrafiken så hon kan resa utan avgift.

– Hade Skånetrafiken varit huvudman även för färjetrafiken till och från Ven så hade man inte kunnat särbehandla sina invånare på detta sätt. Härom finns bestämmelser i kommunallagen, upplyser Björn Lind som till professionen är bolagsjurist.

– Men bara för att staden själv är huvudman för trafiken till och från Ven så skall man väl i rättvisans namn även kunna erbjuda 70 + fri resa även här. Vi talar om mycket små kostnader för 70 + resor till och från Ven i jämförelse till vad man får betala till Skånetrafiken, säger han som dessutom ger ett annat prisexempel på båttrafik.
– Som pensionär åker man tur och retur Helsingborg – Helsingör för 70 kronor medan man får betala 150 kronor tur och retur Landskrona – Bäckviken.

Vi valde att ställa följande frågor till de ledande politikerna:
Är 70+ satsningen inom den lokala kollektivtrafiken bra och borde inte trafiken till och från Ven inkluderas för rättvisans skull?

Kikki Lenander, Vänsterpartiet
– Ja, Vi i vänsterpartiet vill på sikt ha fri kollektivtrafik för alla i hela kommunen. Detta är en viktig rättvise- , tillgänglighets- och miljöfråga. Vi vill att man återigen utreder driften av Ventrafiken, i första stadiet vill vi att man underlättar för de bofasta på ön, turlistan och ekonomin ska inte vara ett hinder för att ta sig in till fastlandet för att ta del av stadens service och fritids- och kulturutbud eller för näringsidkare på ön att bedriva verksamhet.

Elvir Mesanovic, Miljöpartiet
– Det har upplevts mycket positivt. Det är dock lagligt omöjligt.

Torkild Strandberg, Liberalerna
– Jo. Vi skulle gärna se att Vens pensionärer skulle kunna ta båten på dessa villkor. Det är dock lagligt omöjligt: Gör man det, måste alla 70+ i hela kommunen kunna åka gratis till Ven, och denna kostnad skulle bli väldigt hög.

Johanna Ivarsson, Feministiskt initiativ
– Ja. Det vore bra att ge alla likvärdiga möjligheter till att vara delaktiga i samhället och nå våra mötesplatser.

Jonas Esbjörnsson, Socialdemokraterna
– Ja det är en bra satsning. Vi Socialdemokrater har under många år föreslagit fri kollektivtrafik för ålderspensionärer. Tyvärr har M, MP, L, SD sagt nej till detta. Klimatförändringar är en stor utmaning och därför säger vi ja till försök med avgiftsfri kollektivtrafik för alla. Vi vill tillsammans med Skånetrafiken göra Landskrona till en försökskommun med helt avgiftsfri kollektivtrafik.

Torbjörn Brorsson, Moderaterna
– Att vi har kunnat erbjuda personer 70+ gratis kollektivtrafik inom Landskrona är jättebra och det är en satsning som våra äldre uppskattar. Det kostar kommunen en del, men än så länge klarar den kommunala ekonomin av det. Däremot är det beklagligt att det finns byar som Annelöv och Vadensjö som helt saknar busstrafik, och förhoppningsvis kan vi ändra på detta efter valet.

– Ven är speciellt och har sitt eget taxesystem. Ekonomin tillåter inte att vi idag låter samtliga personer över 70 år åka gratis med Ventrafiken. Om någon för fram detta förslag så bör man i så fall berätta var pengarna ska tas ifrån.

Stefan Olsson, Sverigedemokraterna
– Satsningen är bra och vi ser gärna att den permanentas. Regionen och staden lägger 20–25 miljoner varje år på Ventrafiken så utrymmet att införa ytterligare subventioner är väldigt begränsat. 

Sven Svederberg, Centerpartiet
– En inte helt enkel fråga men frågan är om kostnaden för Ventrafiken för 70+ är i enlighet med kommunallagen där alla kommuninnevånare ska behandlas lika oavsett var i kommunen man bor? Bedömer dock att frågan för närvarande är blockerad tills Ventrafikens taxa behandlats inom EU. Så jag får passa  på frågan. Det finns andra orättvisor. På Ventrafiken är man vuxen när man är 16 år och på Skånetrafiken när man är 18 år. Detta slår kostnadsmässigt mot föräldrar som har barn med inackorderingsbidrag på gymnasiet. Har man detta bidrag får man inte resebidrag. Barn är man på Ventrafiken när man är upp till 6 men på Skånetrafiken är man barn upp till 7. Under en period sommaren 2017 gällde på ”appen Skånetrafiken” normala avståndstaxa högst övergående vilket gjorde det billigt att resa till Ven. Så visst ställer olikheterna till problem. Taxorna på Ventrafiken är dyrast bland färjelinjer i landet och drabbar företagare och boende på Ven.

 

Till arkivet