Annons

Snyggaste nybygget 2017

Engelska skolan med Borstahusens idrottshall (bilden) får årets stadsbyggnadspris.

Engelska skolan med idrottshall får Landskrona stads stadsbyggnadspris 2017. Det beslutade stadsbyggnadsnämnden på tisdagskvällen.

Annons
 

Under årets sista möte för Landskrona stads stadbyggnadsnämnd beslutade nämnden att utse Engelska skolan med tillhörande idrottshall till årets mottagare av stadsbyggnadspriset 2017. Byggherre har varit Hemsö och arkitekt Lijewalls arkitekter.

Syftet med priset är att uppmuntra byggherrar och fastighetsägare att satsa på god arkitektur med en hög estetisk ambitionsnivå i Landskrona. Politikernas motivering lyder:
”Arkitektur i skarpskurna former med sedumtak, fasader av omväxlande ljust tegel, målad betong och grafiska utsmyckningar. Byggnaderna visar på att arkitektur kan medverka till platsens helhetsupplevelse. Med en intressant och spännande omsorg om detaljer och god anpassning till både plats och människa manifesterar skolbyggnaden för Internationella Engelska skolan tillsammans med Borstahusen idrottshall ett självklart och viktigt centrum i den framväxande nya stadsdelen Norra Borstahusen i Landskrona.”

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Börje Andersson tillsammans med årets pristagare. Fr vänster: Karin Månsson, Hemsö, Stefan Östman, Liljevals arkitekter, Fredrik Alvarsson, Hemsö och Alexander Gösta, Liljevals arkitekter.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser