Härslövsbor vill se utökad busstrafik samt en busskur

Härslövsborna vill ha en busskur och tillskriver nu kommunstyrelsen i ärendet.
Härslövsborna vill ha en busskur och tillskriver nu kommunstyrelsen i ärendet.

Nyligen gästade regionrådet Stefan Svalö, (S) ett öppet möte hos Härslövs S-förening där han talade  kollektivtrafiken i Skåne, med tyngdpunkt på hur det ser ut i Landskrona idag och i framtiden.  Med anledning av detta har föreningen nu tillskrivit kommunstyrelsen för att delge stadens styrande synpunkter och önskemål från mötet.

Härslövsborna som gästade mötet var väldigt nöjda med den bussförbindelse (260) som i dag trafikerar Landskrona – Ekeby via Härslöv på vardagar.
– Det fanns dock starka önskemål på att förbindelsen också skulle gå på lördag – söndag, för att ge Härslövsborna möjlighet att åka in och äta på restaurang, kunna dricka ett glas vin och ta bussen hem. Som någon uttryckte det på mötet ”så som övriga kommuninvånare kan göra”, skriver Agneta Dahlgren från Härslövs S- förening i brevet till KS.

Vidare finns önskemål om  en busskur av den typ som finns inne i Landskrona.
– Så som det är i dag tvingas resenärerna stå ute i alla väder. Önskemålet är att busskuren placeras i körriktning mot Landskrona i första hand. 

Till arkivet