S vill tillsätta kriskommission för stadens skolor

Jonas Esbjörnsson vill se en kriskommission för Landskronas skolor.
Kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S) vill se en kriskommission för Landskronas skolor.

Igår kom siffrorna för Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun”. Landskrona faller 78 placeringar jämfört med ifjol, från plats 138 till plats 216 av Sveriges 290 kommuner.
Illavarslande, menar Socialdemokraterna som i ett pressmeddelande tar till brösttoner och vill tillsätta en kriskommission för Landskronas skolor.

Hade Landskronas skolor klättrat 78 placeringar i Lärarförbundets ranking som släpptes igår så hade med all säkerhet de digitala ljustavlorna längs E6 berättat om detta redan i morse.
– Jag kommenterar gärna när jag fått en chans att sätta mig in i resultatet, säger Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden som tagit del av rankingen men ännu inte hunnit återkoppla med förvaltningen kring densamma.

I endast tre av de tretton kriterierna i Lärarförbundets ranking klättrar Landskrona ett par pinnhål.
I löneligan faller Landskronalärarna från plats 65 till 212(!).
Nu föreslår Jonas Esbjörnsson, kommunalråd för Socialdemokraterna, att en kriskommission för Landskronas skolor tillsätts.

– Läget för Landskronas skolor är allvarligt. Kommunledningen är alltför passiv. Vi vill att Landskrona ska bli Sveriges barnvänligaste stad och då måste vi börja med skolan, säger han och menar att det måste skjutas till resurser.
– Lärarna måste få vara lärare samtidigt måste vi få fler vuxna i skolan. Kommunala plusjobb är en väg att gå, säger han och påtalar att i kategorin resurser till skolan ligger Landskrona nu på plats 266 och lärartäthet på plats 184.
– Vi kan inte vara nöjda med den här situationen, poängterar Jonas Esbjörnsson.
–  Det finns mycket som fungerar bra i våra skolor men vi har blivit förblindade av det ökade meritvärdet. Det är min personliga uppfattning, understryker han som nu vill väcka liv i ett tidigare förslag.

Socialdemokraterna i Landskrona föreslog i en motion att en ”Kommission för Landskrona” skulle tillsättas. Kommissionens uppgift skulle då vara att förutsättningslöst föreslå lösningar på de uppenbara problem som finns i staden, inte minst inom skolan.
– Det förslaget avslogs av styret.  Jag kommer nu att åter väcka detta förslag. Vi måste samla alla goda och kompetenta krafter och lyssna på professionen, forskare, föreningslivet och näringslivet för att komma till rätta med skolans utmaningar, menar Jonas Esbjörnsson.

Frågan är hur en sådan kommission ska lösa lönerna och bristande resurser.
– Vi måste lösa detta tillsammans. Kommissionen ska ligga direkt under kommunstyrelsen. Sen måste Landskrona satsa mer resurser på skolan, upprepar han avslutningsvis.

Här hittar du hur Lärarförbundet rankar Landskrona i ”Årets skolkommun”.
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2017/landskrona

Till arkivet