Lasarettet kan få en sjukhuschef igen

Regionstyrelsens ordförande, socialdemokraten Henrik Fritzon har gett regiondirektör Alf Jönsson i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisationsmodell med sjukhuschefer. Förslaget berör Trelleborgs lasarett, Centralsjukhuset i Kristianstad, Hässleholms sjukhus, Helsingborg lasarett, Ystad lasarett och Landskrona lasarett.

2013 avskaffades sjukhuschefer på Region Skånes sjukhus. Styrningen centraliserades och tre nya förvaltningar bildades; SUS, SUND och KRYH. Beslutet att avskaffa sjukhuschefer mötte skarp kritik från vårdpersonal och fackliga organisationer.

– Jag bedömer att våra sjukhus kommer att utvecklas på ett bättre sätt med sjukhuschefer. Kontakten mellan personal och ledning blir närmre, vilket leder till en tydligare och bättre styrning, säger Henrik Fritzon (S).

– Med en närmare ledning på plats skapas förutsättningar för ett bra samtal och en bättre dialog med kommunens tjänstemän. Chefer på plats kan se sjukhusets utmaningar och potential, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen.

Till arkivet