Annons

Från lysande armaturer till skinande tvätt

Torkild Strandberg omges av de 40 anställda som ska tvätta, bland annat, hemvårdarnas arbetskläder.

Med bullar, kaffe, te och tal invigdes det kommunala tvätteriet på Ljuspunkten, före detta Thorn Lighting,  i Landskrona på onsdagsförmiddagen. Förutom de som ska arbeta på tvätteriet var kommunala tjänstemän samt kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) på plats.

Annons
 

Johan Thernström är chef för städavdelningen på teknik- och serviceförvaltningen i Landskrona stad och han är chef på tvätteriet.
– Vi har redan nu tvättat genom maskinerna med cirka 10 000 plagg och levererat till Segergatan men de första riktiga officiella tvättarna drar igång på måndag.

Det är framför allt hemvårdspersonalen samt de som arbetar inom parken som kommer att få sina arbetskläder tvättade.
– Det är ett beslut i kommunfullmäktige som ligger bakom, säger Johan Thernström.

Det är under ett år som de 40 anställda ska jobba på tvätteriet.
– Det stämmer men vi uppmanar samtidigt alla att söka jobb eller fundera över studier. Och då har vi resurschefer som är beredda att hjälpa till, säger Jimmie Rönndahl, verksamhetschef på stadens individ- och familjeförvaltning.
– Vi kommer att följa upp efter ett halvår hur det har gått och sedan planera vidare.

Samtliga 40 som jobbar på tvätteriet har avtalsenlig lön.
– Det är kommunals lägstalöner som gäller samtliga enkla jobb.

Lönen är dock inte a-kassegrundande.
– Nej, det ger varken a-kassa eller ger LAS-företräde. Det är stödet från Arbetsförmedlingen som reglerar detta. Vi använder oss av något som heter särskilt anställningsstöd.

Jimmie Rönndahl ser dock inga större problem med detta.
– Vi har sett att, oavsett vilken anställningsform vi använder, så ser vi att det händer saker med individen. Vi menar att en anställning är den bästa formen av arbetsmarknadsåtgärd som vi kan ge till en individ. Här får de anställda en möjlighet att komma in i ett socialt sammanhang och samtidigt känna på den svenska arbetsmarknaden. Det är guld värt.

Men vad händer då efter ett år?
– Du har fått ett år som är bättre än att sitta bakom en skolbänk eller är på en annan åtgärd som inte ger något. Detta är ett år som berikar individen mer. Vi ser att folk går vidare.

Tanken är nu att rikta sig mot det privata näringslivet, beträffande enkla jobb.
– Vi håller på att ta fram ett koncept tillsammans med vår samverkanspartner Tillväxt Landskrona AB  att applicera enkla jobb-perspektivet på det lokala näringslivet som har ett rekryteringsbehov. Tanken är att matcha ut de som varit här på tvätteriet ett år till lediga tjänster inom näringslivet.

Idag är 150 anställda inom enkla jobb.
– Målet är att vi ska ha 400 anställda på två år. Om projektet kommer att fortsätta är upp till politiken att bestämma. Viljan verkar dock finnas även om beslut inte är tagna.

Beträffande de politiska besluten så är Torkild Strandberg naturligtvis en nyckelperson och det var han som höll i invigningstalet.
– Jag tror att detta blir riktigt bra, säger han.

Att det kommunala tvätteriet skulle konkurrera med det privata näringslivet håller inte Torkild Strandberg med om.
– Hade vi gått ut på marknaden och erbjudit oss att tvätta och samtidigt bekostat lönerna med arbetsmarknadsstöd så hade jag haft full förståelse. Men eftersom det är vår egen tvätt så ser inte jag det problemet.

Om det blir en fortsättning eller ej vill inte Torkild Strandberg spekulera i.
– Det får vi se. Det som är viktigt är att det är riktiga jobb som behövs. Vi får akta oss för att inte hitta på arbetsuppgifter som inte behövs.

Att tvätteriet skulle läggas ner om satsningen på enkla jobb inte får någon fortsättning kommer inte att bli aktuell.
– Tvätteriet kommer att finnas kvar. Skulle vi inte fortsätta med enkla jobb så kommer vi att hitta andra lösningar för att driva tvätteriet vidare, avslutar Jimmie Rönndahl.

Torkild Strandberg invigde tvätteriet med ett traditionellt tal och passade på att tacka alla inblandade.

Bashkim Brahimi, Mohammed Hamade, Abat Sijarie och Rachid Zubeidi har som uppgift att cykla runt i staden med kläderna.
– Vi kör rena kläder i lådan framför oss och smutstvätten har vi bakom oss, säger Mohammed Hamade.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser