Möller tar ett steg tillbaka

Kommunalråd Birgitta Persson är tillika ordförande i fritidsnämnden. Bodil Möller tar nu steget tillbaka i individ- och familjenämnden och överlåter ordförandeklubban till Mattias Adolfsson.
Kommunalråd Birgitta Persson (M) är tillika ordförande i fritidsnämnden har förståelse för att Bodil Möller (M) nu tar  steget tillbaka i individ- och familjenämnden och överlåter ordförandeklubban till Mattias Adolfsson (L).

Bodil Möller (M) överlämnar ordförandeklubban i individ- och familjenämnd till Mattias Adolfsson (L). Därmed har moderaterna endast en ordförandepost kvar i de politiska nämnderna.
– Vi kommer inom treklövern att göra en översyn i samtliga nämnder och summera hur det gått nu när vi nått fram till halva mandatperioden, säger kommunalråd Birgitta Persson som innehar moderaternas enda ordförandepost och då i fritidsnämnden.

17-1-1
Sett till de politiska nämnderna, utskotten, råden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige så leds dessa nu med två undantag av liberaler. I 17 fall sitter ordföranden på mandat av L och utöver fritidsnämnden så är det miljönämnden som leds av Lilian Håkansson (MP) där dessa undantag finns.
– Vi har ju ett par ordförandeposter i bolagen, tillstår Birgitta Persson.
– Det viktigaste är att det blir bäst för nämnden. 

I individ- och familjenämnd tar nu Mattias Adolfsson (L), men mångårig politisk erfarenhet av IOF:s arbete över rollen som nämndens ordförande, medan Bodil Möller (M) blir nämndens vice ordförande och samtidigt behåller ansvaret för nämndens sociala utskott.
– Det har varit tungt för henne. Kritiken har stundtals varit alltför hård. Utmaningarna för individ- och familjenämndens verksamhet har varit mycket stora under det gångna dryga året, säger Birgitta Persson och nämner i förbifarten flyktingströmmen, turerna kring Granet och bristen på socionomer.
– Pressen på nämndes ledning har varit betydande och för att uppnå en bättre balans  och styrning har vi  kommit överens om en rockad i ledningen för nämnden.

I sammanhanget kan tillfogas att Janica Andersson (L) övertar uppdraget som Landskrona Stads representant i FINSAM efter Mattias Adolfsson (L) som lämnar rollen för att fokusera på IOF.

Till arkivet