Annons

Sänkt maxtaxa inom omsorgen

I samband med att 2017 års budget för Landskrona stad beslutades i kommunfullmäktige i juni 2016 togs beslut om att omsorgsnämnden skulle få två miljoner kronor extra. På onsdagen tog så omsorgsnämnden beslut om hur en del av dessa pengar ska användas. 660 000 kronor ska användas till att sänka maxtaxan inom hemvård, boende och hälsa, samt hemsjukvård till den nivå som gällde före den 1 juli 2016, det vill säga från 1990 kronor per månad till 1772 kronor per månad. Förändringen ska gälla från och med den 1 januari 2017.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser