Många byggen i startgroparna

Det har tidigare aviserats hårdare tag om kulorna men kanske kan kommunen släppa lite på greppet nu när det vankas extra statsbidrag.
På torsdagen sammanträdde kommunstyrelsen och tog en hel del beslut gällande markanvisningsavtal och markreservationsavtal.
På torsdagen sammanträdde kommunstyrelsen och tog en hel del beslut gällande markanvisningsavtal och markreservationsavtal.

Ett flertal markanvisningsavtal och markreservationsavtal klubbades genom på torsdagens möte i kommunstyrelsen. Samtliga ärenden gick genom utan diskussion. Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige.

Serneke Projektstyrning AB har anmält intresse för att uppföra 16 fribyggartomter för byggande av friliggande enbostadshus samt möjlighet att bygga flerbostadshus mellan Segergatan och Hälsingborgsvägen. Bolaget har tagit fram ett förslag i enlighet med planförslaget som innebär att tre flerbostadshus i fem våningar plus vind byggs. Varje hus beräknas innehålla 20 – 30 lägenheter, vilket innebär att avtalet möjliggör att 60 – 90 lägenheter uppförs som bostadsrätter eller äganderätter.

 Med anledning av detta rekommenderar kommunstyrelsen kommunfullmäktige att besluta om ett markanvisningsavtal med Serneke. Avtalet innebär att bolaget får option på att köpa marken i 24 månader från det att detaljplanen vinner laga kraft. Bolaget betalar totalt 12 600 000 kronor för marken. Bolaget ska även betala 200 000 kronor för del i stadens plankostnader, fastighetsbildningskostnader och samtliga anslutningsavgifter.

Kommande kommunfullmäktige föreslås även att godkänna ett markanvisningsavtal med Borstahusen projekt AB gällande byggnation av 33 radhusbostäder i Norra Borstahusen. Bolaget behöver säkerställa sin rätt att förvärva marken innan de börjar sälja sitt planerade projekt och därför har ett markanvisningsavtal tagits fram.
För markanvisningen betalar bolaget en optionsavgift på 250 000 kronor. Markanvisningen gäller i 15 månader från det att detaljplanen börjar gälla. Om markköpet genomförs ska bolaget betala totalt 16,5 miljoner kronor.

Det är dock inte bara i Norra Borstahusen som byggplanerna avlöser varandra. Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att skriva ett markreservationsavtal med Landskronahem för byggnation av hyresrätter i Asmundtorp  på mark som idag ägs av Landskrona stad. För att säkerställa bolagets möjlighet att genomföra utbyggnadsplanerna har ett markreservationsavtal tagits fram som ger bolaget ensamrätt att under sex månader från kommunfullmäktiges beslut förhandla med staden om ett markköp.

Till arkivet