113 miljoner ska stimulera välfärden

För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting har regeringen i höstbudgeten anslagit 10 miljarder kronor för 2017. Pengarna kommer att fördelas dels på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet (kronor per invånare), dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.
För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting har regeringen i höstbudgeten anslagit 10 miljarder kronor för 2017. Pengarna kommer att fördelas dels på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet (kronor per invånare), dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.
För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting har regeringen i höstbudgeten anslagit 10 miljarder kronor för 2017. Pengarna kommer att fördelas dels på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet (kronor per invånare), dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.
För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting har regeringen i höstbudgeten anslagit 10 miljarder kronor för 2017. Pengarna kommer att fördelas dels på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet (kronor per invånare), dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.

I tisdags presenterade regeringen sin höstbudget för 2017  kallad “Samhällsbygget – ansvar för Sverige”.  Nu går kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S) ut och berättar vilka effekter budgeten får för Landskrona.  Som det ser ut idag får Landskrona 35 miljoner kronor av de 10 miljarder som regeringen avsatt till att stärka välfärden, samt 78 miljoner till övriga reformer.

– För Landskrona kommer detta betyda jättemycket, säger Jonas Esbjörnsson.
– Det rör sig om drygt 113 miljoner kronor sammanlagt för att säkra upp välfärden. Det kan bli något mer eller mindre beroende på befolkningsmängden i slutet på året, säger han och menar att hjulen nu rullar på i Sverige och att tillväxten är på frammarsch liksom att allt fler kommer i arbete.
– När vi nu utvecklar den svenska modellen och bygga samhället ännu starkare för framtiden räddar en Socialdemokratisk regering Landskronas borgerliga kommunledning, säger Jonas Esbjörnsson och förklarar.

– Vi har sett hur den borgerliga kommunledningen i Landskrona under tio år gjort besparingar på närmare 60 miljoner i välfärden och det är klart att det får konsekvenser för barnen, äldre, ungdomar och vanliga barnfamiljer. Det fanns även med  besparingar i årets kommunala budget.

Frågan är då var oppositionsrådet vill se att tillskottet till ”stadskassan” kommer till användning.
– Välfärdssatsningen som nu kommer ifrån regeringen innebär att satsningarna på en ny idrottshall i Häljarp kan fortsätta, att barnen får en bra skola och att fler människor kan anställas i välfärden. När vi investerar i välfärden, i skolan, i jobben och för att vända klimatutvecklingen investerar vi i det moderna samhällsbygget. Då tar vi också ansvar för samhällsutvecklingen, poängterar Jonas Esbjörnsson (S).

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) tackar inte nej till statsbidraget men håller kvar vid sin tidigare uttalade synpunkter om att inte leva på bidrag och lånade pengar.
– Min långsiktiga ambition är att Landskrona ska bli mindre beroende av statliga bidrag och stå på egna ben.

– Den nyss presenterade budgeten bygger på att reformer, mitt i en högkonjunktur, finansieras med lån. Detta visar hur skört systemet är. Alla inser att detta inte är långsiktigt hållbart. Vi kan inte bygga framtiden på lånade pengar, tillägger han.

 – Kommunsektorn är just nu ansträngd, så pengarna i sig är välkomna. Jag vill dock vara tydlig med att de 10 miljarderna till kommunerna, som Esbjörnsson hänvisar till, redan finns intecknade i den budget som antogs i Landskrona i juni. Man kan faktiskt inte använda pengarna två gånger! Det är alltså inte fråga om några nya pengar att spendera, vilket Esbjörnsson tycks tro, avslutar Torkild Strandberg.

 

Till arkivet