Halvtidssnack med kommunalrådet

Mikael Fahlcrantz (MP) hoppar av politiken
Kommunalråd Mikael Fahlcrantz (MP).
Kommunalråd Mikael Fahlcrantz (MP).

Det är idag exakt två år kvar till valet 2018. Vi har tagit ett halvtidssnack med Miljöpartiets kommunalråd Mikael Fahlcrantz som ser ljust på framtiden.

Om det funnits en spärr motsvarande riksdagens (4 %) hade stadens minsta parti, Miljöpartiet inte kommit in i kommunfullmäktige. I valet 2014 röstade 970 Landskronabor på de gröna, vilket utgör 3,74%.   Miljöpartiet slirar i opinionsundersökningarna och har enligt dessa tappat drygt hälften av sina väljare, på riksplanet. Hur det ser ut i Landskrona vet vi inte, men skulle trenden hålla i sig även här, är det tack och goodbye 2018. Är du orolig?
– Inte alls, svarar kommunalråd Mikael Fahlcrantz (MP), som på inget sätt tycks ängslas av   situationen.

Personligen vill han inte ge sig in och recensera sina partikamrater i riksdagen när frågan om det var ett misstag att sätta sig i en Socialdemokratisk regering kommer upp.
– Det får du fråga de som tog det beslutet, säger han kort.

I Landskrona styr ni tillsammans med liberalerna och moderaterna med stöd av Sverigedemokraterna. Hur fungerar samarbetet?
– I Landskrona styr vi i minoritet, på samma sätt som det fungerar i riksdagen, i regionen och i flera skånska kommuner som Malmö och Lund. Samarbetet fungerar på samma sätt, ibland är det bra och ibland inte lika bra. Det är politikens natur.

Handen på hjärtat. Hur mycket är ni med och påverkar den politiska dagordningen i Landskrona?
– Mycket mer än om vi hade varit utanför med enbart två mandat i KF.

Vilka frågor är du mest stolt över att ni drivit igenom under era tio år vid makten respektive under dina två år som kommunalråd?
– Tänker inte recensera tidigare miljöpartister, men det jag är mest nöjd med nu är den del av Treklöver uppgörelsen med struktur- och klimatfonden. Det är dags att med stora resurser möta det praktiska åtgärderna för vårt ändrande klimat.

Redan 2012 sa kommunfullmäktige ja till att införa en kommunal klimatavgift för alla kommunala resor där så var möjligt. Även andra utsläpp av fossil koldioxid från stadens verksamhet skulle inlemmas.  Avgiften skulle samlas i en klimatfond för att används till att minska utsläppen av klimatgaser från i första hand transporter. Fonden skulle sedan användas av alla förvaltningar som vill göra miljöförbättringar. Frågan är varför det nu ska döpas om till Struktur- och klimatfond?  Finns det inte en risk att pengarna kommer användas till vägbyggen och liknande projekt som inte direkt gynnar stadens klimatanpasssningsarbete?
– Den har aldrig döpts om, det står Stuktur- och klimatfond i Treklöverprogrammet. Det är som med alla fonder och riktade pengar, det är upp till oss politiker och för den delen tjänstemän att vara lojala till den inriktning och regler som tas för fonden.

Den utomstående revisionsbyrån EY, tidigare Ernst & Young har granskat miljöarbetet i kommunen och sammanfattningsvis är deras bedömning att styrningen och uppföljningen av det strategiska miljöarbetet inte är tillräckligt. Något som utifrån kan tyckas måste svida i en miljönämnd där ordföranden är miljöpartist. Frågan är hur kommunalrådet ser på rapporten.
– Det är bra att det kommer fram och ett åtgärdspaket tas. Det har skapat en del frustration under åren.

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen har Landskrona tillsammans med Malmö landets högsta arbetslöshet. Det råder stort utanförskap, stor bidragsförsörjning, otrygghet på gator och torg trots att MP suttit tio år vid makten.
 När och hur ska det vända?
– Jag delar inte den synen, det finns en anda i staden som inte fanns för tio år sedan. Det byggs och företag etablerar sig. Det för med sig långsiktiga effekter som motarbetar hög arbetslöshet, bidragsförsörjning, otrygghet. Skolresultaten blir bättre och bättre vilket bådar bra för nästa generation.

Har MP någon gång under de tio åren varit oense i en fråga med L och M?
– I alla förhållande har man både uppgångar och framgångar.

Hur kan det vara så stor skillnad mellan MP på riksplanet och det lokala?
– Jag ser inte någon skillnad.

Vilka frågor blir viktigast för er att driva fram till valet?
– Det vi arbetar med ligger i Treklöverprogrammet och det är det vi arbetar med. Struktur- och klimatfondens utformning, ekologisk mat i offentligverksamhet och energibesparingar, avslutar Mikael Fahlcrantz.

Till arkivet