Annons

SD vill se en handlingsplan mot TBC

Sverigedemokraterna har motionerat och vill se en ökad beredskap på bland annat stadens skolor och asylboenden för att upptäcka och förhindra smittspridning av tuberkulos (TBC).

I en motion till fullmäktige med rubriken ”Beredskap gällande TBC” vill de fyra sverigedemokraterna Stefan Olsson, Daniel Petersson, Fredrik Malm och Lars Ekvall att kommunstyrelsen delegerar till berörda nämnder att snarast möjligt ta fram en handlingsplan för hur TBC kan bekämpas i Landskrona stad.

Annons
 

Motionärerna vill att staden omgående ser över behovet av eventuella utbildningar för kommunalt anställda för att förebygga TBC-spridning, för att på så sätt hjälpa personal, drabbade och anhöriga.

SD hade välkomnat en nationell krisplan för att säkerställa tillgången till adekvat vård och hantering av tuberkulos i hela landet.
– När så inte är fallet bör Landskrona stad ligga steget före och ta fram en egen handlingsplan för våra anställda, brukare och nytillkomna invånare, skriver man i motionen.

Under första halvåret 2016 rapporterades 421 fall av tuberkulos i Sverige, uppger man från Folkhälsomyndigheten.
Det är en ökning med åtta procent jämfört med samma tid förra året men en minskning med sju procent jämfört med andra halvåret 2015. De flesta har smittats i andra länder och någon ökning av fall utanför riskgrupper har inte rapporterats.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser