Annons

Kommunens tryckeri riskerar nedläggning

Gert Clausen på Landskrona stads tryckeri tror att många kommer att bli upprörda om verksamheten läggs ner till nyår.

Gert Clausen på Landskrona stads tryckeri tror att många kommer att bli upprörda om verksamheten läggs ner till nyår.

Landskrona kommuns tryckeri på stadshuset kommer med största sannolikhet att stänga vid årsskiftet. Det är i alla fall vad en enig teknik- och servicenämnd föreslår.
– Det blev en del diskussion men det slutliga beslutet var enigt, säger nämndens ordförande Bo Lundgren (L).

Annons
 

Idag arbetar Gert Clausen heltid på kommunens tryckeri på stadshuset. Till sin hjälp har han en medarbetare som går cirka fyra timmar per dag. De tillsammans tillhandahåller diverse trycksaker till såväl kommunen som föreningar och politiska partier. Tryckeriet går dock med förlust, prognosen pekar på 300 000 kronor minus 2016, och därför föreslås det läggas ner.
– Vad de som tar beslut inte tänker på är att det kommer att bli dyrare för våra kunder och att de inte kommer att få lika snabb service, framför allt inte till de lite mindre jobben, säger Gert Clausen.

Den största beställaren är stadens utbildningsförvaltning.
– Skolorna beställer ganska mycket av oss. Det är många mindre jobb. Dessa kommer att bli svåra att beställa från en privat aktör. Och framför allt så kommer det att bli dyrare. Som det är nu så kan de skicka en PDF och ha trycksaken levererad direkt. Denna service kan kommunen inte räkna med att få sen.

Teknikens framfart har betytt att alla handlingar till nämnderna och kommunfullmäktige finns digitala i Iäsplattor som samtliga politiker fått sig tilldelade. Detta har gjort att jobben på tryckeriet minskat. Personer har därför omplacerats och de som gått i pension har inte ersatts.
– Det har blivit mycket mindre papper. Men vi har istället börjat trycka allt mer i storformat samt så kallade roll-ups. Ett tag gjorde vi även skyltar som vi var ute och satte upp, bland annat på skolor, men detta har vi fått sluta med på grund av att vi är för få som jobbar här.

Vad en nedläggning av tryckeriet innebär har inte Gert Clausen funderat över.
– Jag vet faktiskt inte. Jag har inte fått några reaktioner ännu. Men det lär väl komma nu när besluten tas. Det kommer att innebära mycket för många, säger han och förklarar.
– Det är klart att man kan ställa ut kopiatorer och skrivare på skolorna så att de själv kan skriva ut. Men ska de ha olika sorters papper hemma? Klarar de av det rent tekniska att få det att se professionellt ut?, frågar han sig retoriskt.

Bo Lundgren och hans kollegor har dock inte några andra funderingar än det rent ekonomiska. Han hävdar dock att nämnden kommit fram till ett klokt beslut.
– Vårt uppdrag var att titta på det ur ekonomisk vinkel och det har vi gjort. Sedan är det upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta det slutgiltiga beslutet, avslutar Bo Lundgren.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser