Annons

Boendeprogram skyndas fram

Just nu rivs den gamla Köpenhamnsterminalen på Jönsaplan för att ge plats årt flerfamiljshus om cirka 40 bostadsrättslägenheter samt ett hotell.

Just nu rivs den gamla Köpenhamnsterminalen på Jönsaplan för att ge plats åt flerfamiljshus med cirka 40 bostadsrättslägenheter samt ett hotell.

Kommunstyrelsen antog idag ett framskyndat mark- och boendeprogram för de kommande åren i Landskrona.

Annons
 

Mark- och boendeprogrammet skulle egentligen arbetas fram i höst men då det finns anslaget 1,7 miljarder i regerings budget för kommuner att ansöka om så blev det bråttom.
– Det är anledningen till att vi skynda på ärendet, och eventuellt får vi revidera det nästa år, medger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).
– Någonstans kring tio miljoner tror vi att vi kan få loss och ansökan ska var inne i början av september så detta måste upp på kommunfullmäktige redan nu i augusti.

Kommunerna har en skyldighet att ha riktlinjer kring sin bostadsförsörjning. I dessa ska det framgå vilka mål kommunen har för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt vilka planerade insatser som finns samt hur man tänker uppnå dessa mål.

Landskrona stads bostadsförsörjningsprogram är ett av verktygen för en långsiktig utveckling och planering av bostäder. Syftet med programmet är dels att fungera som ett faktaunderlag, men även som ett stöd vid strategiska ställningstaganden kring fysisk planering och bostadsutvecklingsprojekt.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta Mark- och boendeprogram för Landskrona 2016-2020 samt att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att revidera programmet, särskilt avseende riktlinjer för markanvisning och delar av områdesbeskrivningarna.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser