45 miljoner i sänkta statliga bidrag

KS skriver svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet om nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga.
KS skriver svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet om nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga.

Regeringen har tagit fram ett förslag på ett nytt ersättningssystem för kommunernas mottagande av ensamkommande barn och unga. Något som kommunstyrelsen menar slår fel.

Nuvarande ersättning på 1900 kronor per barn och dygn sänks till 1350 kronor om barnet är upp till 17 år och till 750 kronor för unga mellan 18-20 år.

För Landskrona stad innebär det att den årliga statliga ersättningen för mottagandet av ensamkommande barn minskar med 45,5 miljoner kronor respektive 51,6 miljoner kronor beroende på vilken period man beräknar.
– Vi håller med om att ett förenklat regelverk är nödvändigt när det gäller statliga ersättningar för mottagandet, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) men inflikar omgående att de nya ersättningsnivåerna gör det omöjligt för staden att ge en rimlig kvalitet på mottagandet.
– Långsiktigt kan detta ge allvarliga konsekvenser för både de enskilda barnen och för samhället.

Det är individ- och familjeförvaltningen som ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och unga i Landskrona och det är också dessa som svarat på remissen.
Vi står dock till fullo bakom skrivelsen och menar att vi måste få täckning för våra faktiska kostnader, säger Torkild Strandberg och får medhåll från oppositionsråd Jonas Esbjörnsson (S).
– Det är en tuff skrivelse men idag finns det för många som skor sig på mottagandet. Bert Karlsson och Jan Emanuelsson och liknade typer måste det sättas stopp för och då måste kommunerna vara bereda på att ta ansvaret men också få staten att betala för vad de kostar, säger Jonas Esbjörnsson.
– Sen blir det dock svårt att slussa ut ungdomarna i samhället med den bostads- och arbetsmarknadspolitik som förs i Landskrona, avslutar Jonas Esbjörnsson.

Kommunstyrelsen beslutade översända yttrandet till Arbetsmarknadsdepartementet från individ- och familjeförvaltningen såsom stadens eget.

Till arkivet