Historiskt beslut – en tredjedel av allmännyttan säljs

Politikerna mötes av en mindre demonstration när de anlände till dagens fullmäktigemöte.
Politikerna mötes av en mindre demonstration när de anlände till dagens fullmäktigemöte.
Politikerna mötes av en mindre demonstration när de anlände till dagens fullmäktigemöte.
Politikerna mötes av en mindre demonstration när de anlände till dagens fullmäktigemöte.

Som väntat röstade fullmäktige idag för en försäljning av 1225 lägenheter i Pilängen och Sandvången till Stena Fastigheter. En tredjedel av Landskronas allmännyttiga bestånd säljs därmed ut till privata intressen.

Redan klockan 8 på morgonen hade en tiotal demonstranter från nätverket ”Vi som är emot att Landskronahem säljer ut” samlats framför rådhustrappan.
– Här sitter folk som inte ens är folkvalda och drar upp riktlinjerna över huvudena på oss hyresgäster, sa Thord Lindblom och var besviken på uteblivna svar på vilka områden som nu står på tur att säljas ut.

En lång debatt i frågan hölls redan den 30 maj. Den gången yrkade Jonas Esbjörnsson (S) på en återremiss med motiveringen ”att redovisa de ekonomiska och samhällsmässiga konsekvenserna för kommunen och hyresgästerna”.

Den redovisning som kom i retur från stadsledningskontoret och var undertecknad av tillförordnad stadsdirektör Stefan Johansson gav vid hand att ”när Stena Fastigheter gör entré som en betydande fastighetsägare i Landskrona innebär det att ett av Sveriges kapitalstarkaste, mest erfarna och långsiktigaste fastighetsbolag träder in på marknaden i Landskrona med den uttalade ambitionen att bidra till stadens framtida utveckling. Det innebär också att en mycket kapitalstark investerare är villig att dela riskerna för framtida investeringar med oss samtidigt som de möjliggör för AB Landskronahem att vara en aktör i den framtida utvecklingen.”
Alltså samma lovord av det privata fastighetsbolaget som företrädare för treklövern och SD upprepat vid flertal tillfällen.
Först upp i talarstolen var kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) som tog vid där stadsdirektören slutat, genom att förklara sin tilltro till Stena Fastigheter.
Stefan Olsson (SD) menade att det rent av kunde bli bättre fart på renoveringarna av badrum, tak och fönster nu.
– Det kommer alldeles säkert ske inom kort, menade han.
Henning Süssner Rubin (V) riktade sig direkt till de som protesterat mot försäljningen.
– Ge inte upp modet nu. Fortsätt att bevaka era intressen och att Stena lever upp till de höga förväntningarna.

När det gäller de ekonomiska konsekvenserna anser stadsdirektören att Landskronahem får ”ett överraskande högt pris” för lägenheterna i Sandvången och Pilängen.
– När en fastighetsägare gör nyinvesteringar i sina fastigheter innebär det inte automatiskt att hyrorna höjs, skriver Stefan Johansson vidare,  samtidigt som han tror att takten på badrumsrenoveringarna sannolikt kommer att öka.
– Denna standardhöjande åtgärd värderas vid hyressättningen till ca 500:-/månad.

Några nya argument dök således inte upp.
Jonas Esbjörnsson (S) undrade vad treklövern och SD visste som ekonomer, forskare, docenter och hyresgästföreningen talade emot.

Eva Örtegren (S) påminde mötet om att man även säljer ut insynen i bolaget.
– Vi har ingen möjlighet till insyn eller påverkan på det privata bolaget såsom vi har som hyresgäster och Landskronabor i Landskronahem.

– Jag tror att hyresgästerna värdesätter ett bra badrum och fönster som går att stänga mer än att läsa styrelseprotokoll i Stena Fastigheter, kontrade Torkild Strandberg (L).

Debattens vågor rullade på men till slut,  strax innan klockan 11 föll klubban och med röstsiffrorna 31-20 i favör till L,M, MP och SD, beslutades att godkänna AB Landskronahems begäran om försäljning av fastigheterna Landskrona Sandvången 19, Landskrona Sandvången 20, Landskrona Sandvången 22, Landskrona Sandvången 24, Landskrona Sandvången 25, Landskrona Sandvången 26, och Landskrona Sandvången 28 samt Landskrona Pilängen 1 .

Till arkivet