Annons

Trygghet, HVB-hem och äldremat i SD-budget

Stefan Olsson och Sverigedemokraterna presenterar sin budget för de kommande tre åren.

Stefan Olsson och Sverigedemokraterna presenterar sin budget för de kommande tre åren.

Landskrona mot framtiden, på riktigt!, så kallar Sverigedemokraterna sin skuggbudget för 2017-2019.

Annons
 

Tradition, trygghet, och mening i vardagen, är de tre hörnpelare som Sverigedemokraterna håller som vägledande för sin politik under de kommande åren.

Det finns inga stora avvikelser i SD:s budget mot det förslag som den styrande treklövern lagt om man bortser från en punkt i investeringsbudgeten.
– Avslå fastighetsinvesteringar objekt HVB-boende (ensamkommande), anser SD om de 24 miljonerna som finns anslaget hos treklövern och som även övriga oppositionspartier ställt sig bakom. Pengar SD anser att staten ska stå för.

– Vi Sverigedemokrater vill att Landskrona Stad tar ett betydligt större uppfostrande ansvar för de ensamkommande ungdomar som staden de facto är föräldrar till, skriver man i stycket som berör ordning och trygghet och menar att ”bråk, oroligheter och brott på de HVB-hem för ensamkommande som staden driver är det staden måste få ordning på”.

Partiet anser vidare att staden bör säga upp och omförhandla det avtal som finns med Migrationsverket gällande flyktingmottagandet.
– Situationen Landskrona befinner sig i är ohållbar på både kort och lång sikt, vi har som stad tagit ett historiskt stort ansvar för landets flyktingpolitik, upprepas åter igen och man menar att det ”hårdnande samhällsklimatet är en konsekvens av det mångkulturella samhällsförsöket, och därefter ambivalensen som råder i hur problem ska lösas.”

SD vill utöka bemanningen av ordningsvakter och för det anslår man två miljoner kronor i ökat trygghetsanslag. Frågan om övervakningskameror bör åter aktualisera, anser man vidare.

Inom vård och äldreomsorgen vill partiet ge två miljoner kronor till omsorgsnämnden till förebyggande insatser, där förvaltningen själv får avgöra vilka insatser som är lämpligast att rikta in sig på.  Man ger exempel på att ett framgångsrikt fallförebyggande arbete i förlängningen betalar sig självt – många gånger om. 
Maten är viktig, inte minst för våra äldre. Här vill SD ge Fröjdenborgs dagcentral möjlighet till daglig matleverans till äldre som önskar abonnera på tjänsten. Dessutom anslås 250 000 kronor till högre matkvalitet.

En miljon kronor anslås för att förbättra den fysiska arbetsmiljön i klassrumssituationen.

SD anser att kommunens idrottsföreningar är värda lite mer omsorg då dessa bland annat ”fångar upp ungdomar på glid och hjälper de att utvecklas som människor”.  Ett ökat anslag med 250 000 kronor till föreningsbidrag finns därför med i SD-budgeten.

Landskronas stadsmiljö och omgivningar lovordas i budgetförslaget, men inget bra som inte kan bli bättre. Här vill man utreda möjligheten att införa en kulturarvsfond, där medel ska finnas för underhåll till kommunala fastigheter. Man vill även utreda hur skötseln av park- och miljöområden i och omkring byarna kan förbättras, samt avslutningsvis se över om det är praktiskt genomförbart att gatuskyltar i tätorten ”återgår till den klassiska utformningen med vit text mot blå bakgrund”.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser