Staden vill lösa in Delfinen 15

Den misskötta fastigheten Delfinen 15 hörnet S:t Olovsgatan/Rönnebergsgatan tvångsförvaltas för närvarande av Landskronahem. För att få till en mer långsiktig lösning och kunna skapa en normal bostadsstandard så vill Landskrona stad gå ett steg längre och tvångsinlösa fastigheten.

Kommunfullmäktige beslutade därför i mars 2015 om att begära inlösen av fastigheten Landskrona Delfinen 15 i enlighet med Bostadsförvaltningslagen.

I februari i år fick Landskrona stad tillstånd av Mark- och miljödomstolen att lösa in fastigheten. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen av motparten, men domstolen har inte beviljat prövningstillstånd. Även detta beslut kan överklagas av motparten.

Stadens slutliga kostnad för att ta över fastigheten inklusive advokatkostnader, lagfartskostnader och räntekostnader kommer att bli cirka 2,5 miljoner kronor.
– Exakt belopp kan beräknas först när domen slutligen vunnit laga kraft. Vi föreslår att Landskronahem sedan tar över Delfinen 15 för samma summa som det kostat Landskrona stad att ta över fastigheten, förklarar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) som nu skickar bollen vidare till kommunfullmäktige.
– Inlösen gäller naturligtvis under förutsättning att Mark- och miljödomstolens dom inte ändras, avslutar Torkild Strandberg.

Till arkivet