Utlovad vårdcentral får vänta

Yvonne Augustin är regionråd för socialdemokraterna och ordförande i sjukvårdsnämnd Syd och hon är övertygad om att Karlslundsområdet kommer att ha en vårdcentral under innevarande mandatperiod.
Yvonne Augustin är regionråd för socialdemokraterna och ordförande i sjukvårdsnämnd Syd och hon är övertygad om att Karlslundsområdet kommer att ha en vårdcentral under innevarande mandatperiod.
Yvonne Augustin är regionråd för socialdemokraterna och ordförande i sjukvårdsnämnd Syd och hon är övertygad om att Karlslundsområdet kommer att ha en vårdcentral under innevarande mandatperiod.
Yvonne Augustin är regionråd för socialdemokraterna och ordförande i sjukvårdsnämnd Syd och hon är övertygad om att Karlslundsområdet kommer att ha en vårdcentral under innevarande mandatperiod.

I samband med det senaste valet lovade socialdemokraterna i Region Skåne att en vårdcentral skulle öppna i Karlslundsområdet vid en eventuell valseger. Nu har de suttit vid makten sedan hösten 2014 och någon ny vårdcentral i området syns inte till. Enligt regionråd Yvonne Augustin (S) är det fortfarande en prioriterad fråga men hon vågar inte svara på när löftet går i uppfyllelse.

Det var på hösten 2011 som den då styrande femklövern i Region Skåne fattade beslut om att slå ihop vårdcentralerna Norrestad och Västra Fäladen och att all verksamhet skulle flytta till den senare. Socialdemokraterna lovade då en ny vårdcentral i Norrestad, eller Karlslundsområdet som det numera kallas, om de skulle ta över makten i Region Skåne efter valet 2014.
 – Vårdcentralerna och vårdcentralsfilialerna ska vara människors första ingång till vården. Därför är vi övertygade om att de måste finnas nära där människor bor. Den borgerliga majoriteten har helt lämnat över till marknaden att etablera nya vårdcentraler. Vi socialdemokrater vill istället öppna vårdcentraler och filialer där de behövs som mest, i storstäderna och på landsbygden, sa Henrik Fritzon (S) regionråd, i mars 2014.

Och visst blev det ett maktskifte i Region Skåne. Men trots löftet så lyser vårdcentralen med sin frånvaro.
– Det är mycket olyckligt. Vi har just nu ett investeringsstopp som innebär att vi inte kan öppna någon vårdcentral i Landskrona. Vi får nämligen inte genom en skattehöjning vilket är ett måste idag, säger Yvonne Augustin, regionråd för socialdemokraterna och ordförande i sjukvårdsnämnd Syd.
– Jag vill dock betona att vi fortfarande har som mål att öppna en vårdcentral i det aktuella området men när det kan ske vet jag inte.

När Landskrona Direkt frågar om vallöftet kommer att infrias svarar Yvonne Augustin att så blir fallet.
– Vi är halvvägs genom mandatperioden och som sagt så är frågan prioriterad. Det enda jag inte kan säga är när.

Till arkivet