Utbildningsnämnden gör en kovändning om förskola

Vid utbildningsnämndens möte i början av april fick Stiftelsen Al-Azhar tummen upp för att starta en förskola i Landskrona. När nämnden avverkade ett nytt möte på onsdagen hävdes beslutet. Nya uppgifter till nämnden har visat att bön i samband med måltider finns på en av förskolans enheter samt att stiftelsen inte ansträngt sig för att ändra i sin stiftelseurkund.

Få förskolor som velat etablera sig i Landskrona har blivit så synade i sömmarna som den förskola Stiftelsen Al-Azhar vill öppna. De grundliga undersökningarna visade att de drev  ickekonfessionella förskolor och det samma skulle gälla Dalhästen i Landskrona. Därför fick de ok för knappt en månad sedan.

Det fanns dock en del i stiftelsens stadgar som utbildningsnämnden hade anmärkningar på. Där står att ”verksamhet skall bedrivas på det sätt som är förenligt med den heliga Koranen och de lagar som tillämpas i Sverige”.
– När vi påpekade detta och ville ha till en ändring så sade de att de jobbar stenhårt med att få till en omformulering. Men när vi kontrollerade detta så visade det sig att de inte gjort så, säger utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (L).

Dessutom har det i efterhand framkommit att bordsbön läses i en av förskolans enheter. Men trots att det bara går muslimska barn på den aktuella förskolan så spelar det ingen roll enligt Lisa Flinth.
– Då är det en konfessionell förskola och då ska de söka tillstånd för en sådan, säger Lisa Flinth.
– Men personligen är jag inte intresserad av att ha konfessionella förskolor i Landskrona så jag kommer att rösta nej till en sådan om en ansökan skulle komma, tydliggör hon och avslutar.
– Jag kan tillägga att det var en helt enig nämnd som tog beslutet.

Till arkivet