Annons

Äldreboenden ska privatiseras

Anställda på de kommunägda äldreboendena fick idag ett brev där det tydligt framgår att två eller tre av boendena ska privatiseras.

Anställda på de kommunägda äldreboendena fick idag ett brev där det tydligt framgår att två eller tre av boendena ska privatiseras.

Av Landskronas tio äldreboenden är nio kommunägda. Endast ett boende på Segergatan drivs av en privat aktör, Attendo. Detta ska det nu bli ändring på. Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att presentera två eller tre äldreboenden som ska säljas till det privata näringslivet. Med största sannolikhet kommer förvaltningen att presentera vilka boende som kan bli aktuella, redan nästa vecka.

Annons
 

En oenig omsorgsnämnd gav i onsdag sin förvaltning i uppdrag att presentera två eller tre kommunala äldreboenden som ska säljas till privata aktörer.
– Idag är ett av tio äldreboenden i privat ägo och i alla undersökningar vi gjort så får det privata högre betyg, såväl från de boende som från de som arbetar där, säger omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer (L).
– Och eftersom vi vill bedriva en så bra vård som möjligt så ansåg majoriteten i nämnden att vi ska privatisera två eller tre av äldreboendena som idag drivs i kommunal regi.

Någon egen punkt på dagordningen var det inte när ärendet behandlades i nämnden i onsdags.
– Nej, detta var ett tilläggsyrkande av oss som vi hade under punkten kvartalsrapport, säger ordföranden.

Tilläggsyttrandet är skrivet som en att-sats och lyder
”att förvaltningen uppdras att till nästkommande omsorgsnämnd återkomma med förslag på enheter där driften kan upphandlas och där även möjligheter ges till att kombinera detta med att utföra hemvård enligt LOV. ”

Redan nästa vecka räknar Jan Allan Beer med att förvaltningen ska presentera vilka äldreboenden som kan bli aktuella. Därefter är dock processen lång.
– När vi väl beslutat om vilka äldreboenden som är aktuella för försäljning så ska vi gå ut med en upphandling. Och här är det mycket noga att allt går rätt till. Därefter kan man tänka sig att det blir en del överklaganden. Personligen tror jag att det tar minst ett år innan allt är klart, säger ordföranden.

Socialdemokraterna krävde votering som slutade med siffrorna 8-5 till treklöverns och Sverigedemokraternas favör. Socialdemokraterna meddelade då att de skulle reservera sig skriftligen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser