Annons

Landskronahem vill satsa en miljard

Vid en presskonferens på fredagen presenterade Landskronahems VD Helena Fremle och bolagets styrelseordförande Kenneth Håkansson en femårig handlingsplan som lär kosta Landskronahem cirka en miljard kronor.

Vid en presskonferens på fredagen presenterade Landskronahems VD Helena Fremle och bolagets styrelseordförande Kenneth Håkansson en femårig handlingsplan som lär kosta Landskronahem cirka en miljard kronor.

Vid ett extrainsatt styrelsemöte i Landskronahem presenterades och klubbades den omdebatterade handlingsplanen som ska ligga till grund för det allmännyttiga bostadsbolaget de närmaste fem åren. Klart är att det kommer att bli stora förändringar och satsningarna  som nämns går loss på nästan en miljard kronor. Men hur allt ska finansieras framgår inte. Detta ska Landskronahems VD Helena Fremle presentera vid ett nytt extrainsatt möte den 25 april.

Annons
 

100 nybyggda hyresrätter i Borstahusen och 50 i Häljarp, bostadsrätter och upprustning av torget i Karlslundsområdet och fortsatt upprustning av Centrum/Öster, fortsatt upprustning av det nuvarande fastighetsbeståndet och mycket mer. Det är vad som väntar Landskronahem den närmaste femårsperioden. Det är några av många punkter i den handlingsplan som klubbades genom på fredagens extrainsatta styrelsemöte.
– Nu kan vi köra igång på allvar, säger ordförande Kenneth Håkansson (opolitisk på ett mandat från L).

Priset beräknas till cirka en miljard kronor under femårsperioden. Största delen av summan gäller upprustningarna i Karlslund som beräknas kosta 598 miljoner kronor. Att bygga nya hyreshus går på 270 miljoner.
Enligt handlingsplanen bör åtminstone 50 procent finansieras med eget kapital. Detta för att begränsa den finansiella risken över tid, men också skapa förutsättningar för en god soliditet i bolaget långsiktigt. Hur detta ska finansieras framgår inte.
– Det kan bli tal om försäljningar, lån eller ombildningar, säger Kenneth Håkansson.
– Men nu ska VD Helena Fremle utreda detta och presentera ett förslag för oss i styrelsen till mötet den 25 april, säger ordföranden.

De två socialdemokraterna som deltog på mötet röstade för att handlingsplanen skulle avslås men fick alltså inte gehör för detta. De ställer sig frågande till hur man räknat.
– Först påstås att beståndet är väl underhållet och sedan menar dom samtidigt att kostnaderna för upprustning och modernisering kommer att hamna på i genomsnitt 15 000 kr/kvadratmetern.  Hur har de tänkt här?, frågar sig Mecide Özer, en av de två socialdemokraterna som var med på mötet.

Socialdemokraterna är också övertygade om att det redan den 25 april kommer att presenteras att bland annat Sandvången kommer att säljas ut för att finansiera projekten i handlingsplanen.
–  Vi bygger vårt antagande på att ordföranden förslag till beslut är att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen den 25 april med genomförbara förslag till finansiering av handlingsplanen. Frågan blir därför vilka delar av beståndet är det som skall säljas?  Vi kan inte tolka det på annat sätt än att Sandvången och antingen Pilängen eller Larvi, kanske alla tre skall säljas, menar Mecide Özer.

Kenneth Håkansson vill dock inte springa händelserna i förväg utan hänvisar till mötet den 25 april.
– Landskronahem har en stabil ekonomi men inte så att den räcker till de stora investeringarna vi står inför nu. Styrelsen tog vid dagens sammanträde beslutet att ställa sig bakom förslaget till handlingsplan samt och ge Helena Fremle i uppdrag att till styrelsemöte den 25 april återkomma med färdiga och genomförbara förslag till finansiering av i handlingsplanen. Vi får helt enkelt vänta till dess innan vi börjar prata om eventuella försäljningar eller andra åtgärder som förstärker vår likviditet, avslutar ordföranden.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser