Stefan Olsson undrar om IoF är i kris

Vi noterar att Stefan Olsson (SD) interpellerar individ- och familjeförvaltningens ordförande Bodil Möller (M) med frågeställningar om det är kris hos myndigheten.

Stefan Olsson säger sig ofta nås av rapporter från såväl privatpersoner som lokala och regionala myndigheter som ”samstämmigt säger att någonting är väldigt fel med individ- och familjeförvaltningen.”

”Omöjliga att ha att göra med”, ”bryter mot gällande regler” och ”alla tjänstemän hos oss känner till att något har gått fel när det gäller Landskronas socialtjänst”, är några av de kommentarer han fått från andra myndigheter.

Från privatperson rör det sig enligt Sverigedemokraten ofta om en nonchalant behandling från tjänstemännen på förvaltningen.
– Jag är medveten om att det är en omöjlig uppgift att tillfredsställa alla klienter och kontaktpersoner hos andra myndigheter. Men när kritiken blir till en flodvåg och kommer från personer som normalt är sansade och vettiga blir jag orolig, menar Stefan Olsson som därför vill ha svar på följande fyra frågor från den ytterst ansvarige politikern, Bodil Möller (M).

  •  Har du som individ- och familjenämndens ordförande märkt av kritiken eller fått information av förvaltningsledningen om den?
  • Om svaret är ”ja” undrar jag vad du tänker göra åt situationen. Om svaret är ”nej” vill jag veta vad du tänker göra för att få klarhet i den här frågan.
  • Flyktingfrågan är närmast kaotisk i Sverige och Landskrona. En strid ström av ensamkommande och vanliga flyktingar kommer till vår stad. Kan du garantera att detta faktum inte påverkar den vanliga verksamheten i individ- och familjenämnden?
  • Kommer IoF att behöva äska ytterligare anslag för att ekonomiskt hantera flyktingsituationen?
Till arkivet