Annons

Bästa miljövalet gav straffavgift

– Sedan utbyggnaden av fjärrvärmenätet startade i Landskrona 1981 fram till idag har en tyst miljörevolution pågått under marken. Denna kan ses som den största miljösatsning som gjorts i Landskrona då fjärrvärmen stoppar 400 oljetankbilar från att köra in i staden per år, så svulstigt beskriver Landskrona Energi sin miljövänliga fjärrvärme.

– Miljörevolution under marken blir till miljömaffia ovan jord. För hur ska vi annars tolka miljöförvaltningens krav på oss med fast tillsynsavgift, på grund av att vi använder just denna miljövänliga fjärrvärme, det säger företrädare för en av stadens minsta bostadsrättsföreningar, Brf Havsörnen, på Hamngatan.

Annons
 

Brf Havsörnen i Landskrona är en liten relativt nybildad (2011) bostadsrättsförening med elva privatbostäder. Några lokaler för kommersiell användning och uthyrning finns inte.
Föreningen värmer upp sina lägenheter med fjärrvärme från det kommunala energibolaget Landskrona Energi som enligt egen utsago använder cirka 97% förnyelsebara bränslen i sin fjärrvärme ”vilket gör det till det bästa miljövalet i Landskrona”.

I våras fick bostadsrättsföreningen en faktura på en fast tillsynsavgift av miljöförvaltningen för att ”verksamheten icke använder förnybara energikällor”.
En straffavgift anser bostadsrättsföreningen.
– Att Landskrona Stad, via sitt eget energibolag, uppmanar fastighetsägare att ansluta sig till fjärrvärmenätet för att sedan pålägga straffavgifter med motiveringen att det egna energibolagets energileveranser innebär risk för miljön väcker stor förvåning, skriver man i sin överklagan till miljöförvaltningen.

– När man inte vill höja skatten så tas avgifter ut, än här än där, suckar en av representanterna och finner beslutet om fast tillsynsavgift orimligt då någon miljöfarlig verksamhet ej bedrivs i bostadsrättsföreningen.
– Vi överklagar därför med motiveringen att beslutet har tagits på felaktiga grunder. Vi anser att den fasta tillsynsavgiften helt skall tas bort.

Ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen för avgörande.

Läs mer:
Längsta fjärrvärmeledning når till Landskrona

En kommentar till "Bästa miljövalet gav straffavgift"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Föga överraskande med överklagande

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser