Måttet rågat för brukare och anhöriga

Alinda Zimmander har tillsammans med andra anhöriga och brukare på den dagliga verksa
Arkivbild. Alinda Zimmander har tillsammans med andra anhöriga och brukare på den dagliga verksamheten fått nog efter flytten till Artillerigatan. Ett möte resulterade i ett öppet brev till de ansvariga.
Uppdaterad 20211119 09.20

För en vecka sedan skrev vi om mycket upprörda känslor inom den dagliga verksamheten i samband med en flytt från Engelbrektsgatan till Artillerigatan. Landskrona Direkt skrev om hur brukare och anhöriga känt sig trampade på och att de ifrågasatte personalens kompetens och förståelse för hur brukarna mår. Vad vi inte kände till vad att en anställd samtidigt stängts av. Och nu har brukarna och de anhöriga fått nog. I ett öppet brev till Håkan Strömberg, chef på omsorgsförvaltningen samt områdeschef Mikael Mårtenson kräver de att ett flertal tjänstemän ska flyttas från sina tjänster samt att den avstängda personen omedelbart ska få tillbaka sitt jobb.

Den uppkomna situationen var så kritisk för de inblandade att de beslöt sig för att ha ett möte på onsdagen och detta möte resulterade i ett öppet brev.
– Det var ett fantastiskt möte, säger Alinda Zimmander, förälder till en av brukarna vid den dagliga verksamheten.
– Alla är rörande överens om att det är under all kritik som detta har skötts. Brukarna lider ju inte av någon intelligensnedsättning. Tvärt om. De är smärtsamt medvetna om att vad som händer och sker.

Det är alltså inte bara själva sakfrågan som får Alinda Zimmander att gå i taket.
– Nej. Det är beklämmande hur personal och andra tjänstemän kan behandla en grupp som att de var mindre vetande. Jag finner knappt ord.

Här följer det öppna brevet:

Landskrona 20211117

Öppet brev till Mikael Mårtenson och Håkan Strömberg

Med bakgrund av vad som framkommit i samband med LSS DV Engelbrektsgatans flytt till Artillerigatan; att Engelbrektsgatans ordinarie personal på felaktiga grunder stängts av från sin tjänst, de lögner som så väl enhetschef som personal givit uttryck för till såväl brukare, anhöriga som media, den o vilja eller oförmåga avseende att inrätta verksamheten i enlighet med de riktlinjer som LSS anger, de nyckfulla och ej lagstödda regelverk som personalen ger uttryck för – att brukare ej får ha ” egna saker ” eller sina egna mobiltelefoner på verksamheten, att personal antingen kastat  eller slarvat bort privata tillhörigheter och ett i allmänhet oprofessionellt agerande och bemötande kräver vi följande:

  • Att NN omedelbart fråntas ansvaret för sagda verksamhet.
  • Att nuvarande personal tas bort från verksamheten på grund av att det måste ses som omöjligt att bygga upp och bygga vidare på en verksamhet efter att all tillit från såväl brukare som anhöriga havererat. Det känns inte heller tryggt vare sig för anhöriga eller brukare med en verksamhet vid vilken man inte kan lita på vad personalen säger.
  • Att den ordinarie personal från Engelbrektsgatan som stängts av omedelbart återinsätts i tjänst då hen har samtligas fulla och odelade förtroende.

Dag som ovan

Birgitta Sjövall
Lise Holm
Alinda Zimmander
Wioletta Andersson
Alex Holm
Marcus Fridh
Marcos Holm
Rosemarie Franzen
Sascha Zimmander
William Pedersen
Elisabeth Hilding
Dan Ingvarsson
Ola Hilding

Sent på torsdagseftermiddagen inkom följande kommentar från Mikael Mårtenson och Håkan Strömberg.

Kommentar med anledning av ”öppet brev till Mikael Mårtenson och Håkan Strömberg”

I syfte att utveckla både innehåll och kvalitet har staden sammanfört ett antal tidigare spridda aktivitetsgrupper inom daglig verksamhet till en enhet. Gemensamt för grupperna är att alla har en inriktning mot medieverksamhet och kultur. Enheten och samarbetena mellan verksamheterna kommer att utvecklas tillsammans med deltagarna.

I många fall är deltagarna mycket positiva till flytten men inte alla. Sammanslagningen i nya lokaler innebär förändringar, både för personal och deltagare. Den kan självklart generera oro, missuppfattningar och inledningsvis kan oklarheter uppstå. Vi kommer att arbeta långsiktigt i vardagen för att bygga förtroendet mellan deltagare och personal.

Staden kan inte kommentera enskilda medarbetare men i vårt uppdrag ligger att säkerställa och bemanna våra verksamheter med personal som uppfyller kompetenskrav.

Michael Mårtensson, områdeschef
Håkan Strömberg, förvaltningschef omsorgsförvaltningen, Landskrona stad.

 

Läs mer:

Till arkivet