Annons

Upprörda känslor inom daglig verksamhet efter flytt

Här uppe, på översta våningen, har kommunens dagliga verksamhet flyttat. Kritiken mot lokalerna är stark från såväl brukare som anhöriga.

Allt fler kritiska röster hörs mot Landskrona stads omsorgsförvaltning. Flera uppmärksammade fall har rullats upp den senaste tiden. Och nu sällar sig en hel grupp brukare på daglig verksamhet och deras anhöriga till kritikerna efter att de, enligt egen utsago, ljugits rakt upp i ansiktet av personalen. Det hela ska ha skett i samband med en flytt redan fått stora konsekvenser och som kan innebära att flera brukare överväger att sluta. Det har till och med gjorts två polisanmälningar.

Annons
 

Det rör sig om att den dagliga verksamheten, som tidigare låg på Engelbrektsgatan, nu har flyttat till Artillerigatan 1 och slagits ihop med andra verksamheter. Flytten i sig möter ingen kritik men väl hur de nya lokalerna är utformade.  Samt hur det hela har kommunicerats. De brukare och anhöriga som Landskrona Direkt varit i kontakt med uppger alla att de fått veta att den dagliga verksamheten i de nya lokalerna inte kommer att ha egna fasta arbetsplatser. I stället ska de ta någon plats som är ledig då de kommer dit. Det kan tyckas vara en bagatell i det stora hela men för flera av de drabbade är det ett mycket hårt slag.

En brukare skickar ett långt mail där han beskriver situationen som fruktansvärd. Han vittnar i mailet om ångest, sömnsvårigheter, stress hos flera av vännerna i den dagliga verksamheten.
Dessutom kommer en mamma till en annan brukare upp på redaktionen och berättar med gråten i halsen hur hennes son med största sannolikhet kommer att sluta på den dagliga verksamheten.
– Det är väldigt enkelt. Min son är diagnostiserad med Aspergers syndrom och han mår mycket dåligt av det inträffade och står det fast att de inte har egna fasta platser så kommer han att sluta gå till daglig verksamhet, säger mamman.

Vad som kommer att hända då är föräldern klar över.
– Då kommer han att bli fullständigt isolerad. Nu är han på daglig verksamhet två timmar, två dagar i veckan och det är all social kontakt han har utanför familjen.

Föräldern är mycket kritisk.
– Jag vet ärligt talat inte hur de som beslutat detta tänker. De kan inte ha någon som helst utbildning på vad det innebär att vara autistisk högfungerande.

Landskrona Direkt kontaktar Mats Jansson, sakkunnig på Autism- och Aspergerförbundet och han häpnar när han hör om händelsen.
– Jag blir fundersam när jag hör detta. Jag har sällan hört något liknande. Det måste vara brist på förståelse och kompetens, är hans spontana kommentar.
– De som vi pratar om här måste ha tydlighet och kontinuitet. Det är naturligtvis väldigt individuellt men många klarar inte av att inte ha kontinuitet.

Mats Jansson menar också att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är glasklar.
– Där står det om vikten av delaktighet och inflytande, säger han.
Så här står det under §6:
” Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.”

I samband med flytten ska även en del privata ägodelar försvunnit. Enligt uppgift ska det röra sig om saker som brukarna tillverkat i verksamheten samt andra privata föremål och detta har polisanmälts.
Det rör sig om två anmälningar med brottsrubriceringen egenmäktigt förfarande. Någon förundersökning har polisen dock inte inlett med motivationen att brottet inte gått att reda ut.

Personalen ljög för brukarna och anhöriga?
Först var tanken att de brukare som ville ha fasta platser skulle få detta. Men detta ändrades det på innan dörrarna öppnades. Enligt uppgift ska personalen ha skyllt på att Räddningstjänsten krävde att bokhyllor som skärmar av vissa platser skulle tas bort.
– Samtlig personal hävdade unisont, att räddningstjänsten varit där och absolut krävt denna nivå av utrensning, att det var räddningstjänsten som krävt att mina kamrater inte skulle få ha bokhyllor, enskilda utrymmen eller en hylla som rumsavskiljare. Räddningstjänsten hade, enligt personalen, sagt att de var tvungna att vidta alla dessa åtgärder omedelbart annars skulle verksamheten typ stängas samma dag. De hade inte “haft något val”, säger en brukare och han får medhåll av den anhöriga som Landskrona Direkt talat med.
– De sa till mig att räddningstjänsten krävt åtgärderna i samband med en inspektion, säger hon.
Men enligt Carolina Sandell, tillsynsförrättare på räddningstjänsten i Landskrona samt brandmästare Greger Edberg har någon tillsyn inte ägt rum i fastigheten den aktuella tiden.

I detta läge kontaktar Landskrona Direkt Thomas Wallberg, enhetschef för den dagliga verksamheten. Enligt honom kommer de som vill ha fasta avskilda individuella platser att få detta. Alltså tvärtemot vad vi fått höra från brukare och anhöriga.
– Vi har precis flyttat och vi kommer att tillgodose varje brukares behov i den mån det är genomförbart. Jag kan LSS-lagen, säger han till Landskrona Direkt.

Thomas Wallberg hade gärna sett att den anhöriga hört av sig till honom och inte till Landskrona Direkt. På frågan om han tycker att de som påstår att brukarna inte kommer att få individuella platser far med osanning svarar han ja.
– Jag vet inte varför de säger så. Jag tycker inte att vi har brustit i kommunikationen.

Beträffande den anhöriges påstående att personalen ska ha ljugit om att Räddningstjänsten varit på plats för tillsyn så säger Thomas Wallberg att det inte stämmer.
– Det stämmer att räddningstjänsten inte varit där. Det är jag, som chef för verksamheten, som genomfört tillsynen. Då det var belamrat med möbler i vissa rum så jag fick ta bort några fåtöljer.

Han säger sig inte heller känna till någon polisanmälan.
– Det vet jag ingenting om. Men har brukarna någon privat egendom eller något som de tillverkat så får dom ta hem detta, svarar han.

En kommentar till "Upprörda känslor inom daglig verksamhet efter flytt"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Måttet rågat för brukare och anhöriga

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser