Annons

Idrottshall i förfall

Innertaket i Idrottshallen är delvis renoverat men ännu återstår en del att göra.
Foto: Läsarbild.

– Finns det ingen underhållsplan för anläggningarna på idrottsplatsområdet? Frågan aktualiseras allt oftare. Landskrona Direkt har på sistone skrivit om bristerna i ishallen och på själva Landskrona IP. I veckan har bilder på stadens arkitektoniska pärla från 1965, Landskrona Idrottshall florerat på Facebook. Det är för idrottsutövare och säkert alla andra en bedrövlig syn av en av landets finaste idrottshallar som nu visas upp.

Annons
 

Landskrona stads företrädare, såväl politiker som tjänstemän har länge hänvisat till de ”positiva diskussioner som förs med Serneke” när frågor som rör idrottsplatsområdet kommit på tal.

Avsiktsförklaringen som funnits mellan staden och bolaget upphörde att gälla 2018-12-31, trots detta hänvisas fortfarande till samtalen som förs mellan parterna. Några handlingar från mötena har däremot inte Landskrona Direkt lyckats få fram.

Det var den danske stjärnarkitekten och möbeldesignern Arne Jacobsens som fick i uppdrag att rita Landskrona Idrottshall.  Det blev ett av hans sista stora projekt.  Den modernistiska byggnaden invigdes 1965. Utöver alla idrottare som gästat hallen kommer årligen även många arkitekturintresserade.
–  Idrottshallen är naturligt med då vi visar upp stadens mer intressanta byggnader för besökare och arkitektstudenter. Idrottshallen är en byggnad vi är stolt över och den är i behov av en upprustning för att återfå sin forna glans, säger stadsbyggnadschef Johan Nilsson när vi påtalar det bristande underhållet för honom.

– Inom stadsförnyelseprojektet för Karlslund finns idrottshallen med och diskuteras och är en byggnad som är central för områdets framtid, säger han och hänvisar alla frågor om upprustning till Almir Hodzic, förvaltningschef för teknik och fritidsförvaltningen i Landskrona stad.

– Vi arbetar vidare enligt en inriktning för hela idrottsområdet där fokus delvis flyttats från elitidrott till att bygga en plats för hälsa och aktivitet. Målet är att vi i högre grad än i dag ska erbjuder aktivitetsmiljöer för alla, i alla åldrar, oavsett om man är delaktig i föreningslivet eller inte, säger Almir Hodzic och upprepar därmed i stort sätt vad stadsdirektör Christian Alexandersson sa nyligen.

Landskrona Direkt undrar om det finns handlingar framtagna under de tre år som diskussionerna pågått och som nu möjligen förkastats då fokuset ändrats. 
– Det har förts diskussioner och samtal kring hur idrottsområdet ska utvecklas, men det finns inga konkreta förkastade planer, säger Almir Hodzic.

Flera föreningar har de senaste åren flyttat ut från Landskrona Idrottshall och in i den idag betydligt fräschare Puls Arena. Planer för en upprustning och återställning till ursprungligt skick men med modern utrustning skulle genomföras i Landskrona Idrottshall, av detta syns inget.
– De köpte in 300 nya stolar. Men varför de inte sätts upp kan man ju undra över, så bedrövligt som det ser ut på läktarplatserna, säger en idrottsledare som Landskrona Direkt varit i kontakt med.

Vi frågar Almir Hodzic om detta.
– Stolarna byts ut successivt som en del i grundläggande underhållet, svarar han.

När kan Landskronabor, arkitekturintresserade men främst idrottsrörelsen få uppleva en upprustning och återställning till ursprungligt skick av idrottshallen?
– Det vet vi först när vi har satt inriktningen för hela området. Idrottshallen är en del i det pussel som vi lägger nu. Som vi meddelat tidigare, så är ambitionen är att vi innan sommaren kan presentera en lite tydligare bild av hur idrottsanläggningarna i Karlslund kan utvecklas, säger Almir Hodzic.

Hans politiske chef, Bo Lundgren (L) instämmer i resonemanget men bedyrar samtidigt att även om idrottshallen idag kan upplevas som gammal och sliten så är man noga med att följa gällande lagar och regler för miljö och säkerhet.
– Larm, branddeckare, hjärtstartare, etcetera sköts och fungerar. Vi har utomstående som kontroller utrustning och dylikt. Vi följer regler för OVK och el. Vi sköter städningen.  Vi har tillsyn av miljöförvaltningen och räddningstjänsten. Vi gör givetvis egna skyddsronder med skyddsombud. Vi prioriterar helt enkelt så gott vi kan, avslutar Bo Lundgren.

Många av läktarstolarna är så pass sönder att de borde utgöra en säkerhetsrisk.
Foto: Läsarbild.

Foto: Läsarbild.

Foto: Läsarbild.

Ett 25-tal bilder som alla visar på förfallet i Idrottshallen har i veckan upprört känslorna på Facebook.
– Hade jag tagit med de övriga bristerna så hade det blivit över 100 fotografier, säger upphovsmannen i en kommentar.
Foto: Läsarbild.

– Välkommen till Landskrona. Här fyller ni era vattenflaskor.
Foto: Läsarbild.

Läs  mer:

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser